Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: Vượt khó, đảm bảo an toàn cho tàu ra, vào cảng

Xã hội 14/06/2023 10:56

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan trong khu vực cũng như tình hình thế giới nhưng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo để phát triển.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: Vượt khó vươn khơi - Ảnh 1.

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan trong khu vực cũng như tình hình thế giới nhưng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo để phát triển

Đồng hành vượt khó, chăm lo đời sống người lao động

Ông Nguyễn Đức Bảy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, kinh tế đất nước có những bước phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên kinh tế thế giới bắt đầu có những điều chỉnh và rơi vào suy thoái; tình hình chiến sự giữa Nga và Ucraina khiến hoạt động sản xuất ở châu Âu và thế giới gặp nhiều khó khăn, chính sách zezo Covid của Trung Quốc làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất khẩu, dẫn đến đơn vị không đạt các chỉ tiêu về lượt tàu, doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch được giao và thấp hơn năm 2021 và cùng kỳ so với năm 2022.

"Năm 2022, số lượt tàu ở hầu hết các tuyến đều giảm, đặc biệt như: Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn giảm 34% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 25% so với năm 2021; Cảng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 giảm 23% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 14% so với năm 2021; Cảng VISSAI giảm 13% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 23% so với năm 2021; Cảng Sơn Dương giảm 20% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 17% so với năm 2021; Cảng Cửa Việt giảm 40% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 34% so với năm 2021. Do đó ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị", ông Bảy chia sẻ.

Tuy nhiên theo ông Bảy, trong bối cảnh đó, Công ty đã tổ chức tốt việc cung cấp hoa tiêu cho các tàu ra, vào các cảng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị an toàn và kịp thời, không để một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra do lỗi của hoa tiêu; tất cả các nhu cầu trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ đều được phục vụ đầy đủ, kịp thời; hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

Tổ chức tốt công tác trực ban hoa tiêu 24/24h để lập kế hoạch bố trí hoa tiêu dẫn tàu hàng ngày, thông báo với Cảng vụ hàng hải, các đơn vị liên quan biết để thống nhất thực hiện.

Để làm được điều này trong tình hình khó khăn, Công ty luôn xác định người lao động là một trong những yếu tố then chốt để phát triển nên dù có khó khăn vẫn luôn đảm bảo chế độ cho người lao động, đặc biệt là không nợ lương. Công ty cũng thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm đối với người lao động: 100% người lao động được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền là: 1.646.240.917 đồng; đảm bảo môi trường làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động và đồng phục đầy đủ; đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội.

Trong năm qua, Công ty cũng tập trung đào tạo hoa tiêu đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong hiện tại và các năm tiếp theo. Năm 2022 đào tạo thêm 2 hoa tiêu hạng Nhì, 4 hoa tiêu hạng Ba, nâng tổng số hoa tiêu của đơn vị lên 25 người, trong đó có 8 hoa tiêu Ngoại hạng, 3 hoa tiêu hạng Nhất, 6 hoa tiêu hạng Nhì và 8 hoa tiêu hạng Ba.

Đổi mới để phát triển bền vững

Trước bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, để phát triển, hội nhập, Công ty TNHH MTV  Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã và đang quyết liệt đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong chỉ huy, điều hành, quản trị doanh nghiệp, xây dựng chính quy, văn hóa doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Nguyễn Đức Bảy, để tiếp tục phát triển, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức tốt việc cung cấp hoa tiêu cho các tàu ra, vào các cảng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị an toàn và kịp thời, không để một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra do lỗi của hoa tiêu; tất cả các nhu cầu trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ đều được phục vụ đầy đủ, kịp thời; hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, tập trung xây dựng nguồn lực chất lượng cao. Trong đó chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực toàn diện, đội ngũ hoa tiêu hàng hải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng chuyên môn cao, bản lĩnh nghề nghiệp dày dạn, có tư cách đạo đức, thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong nội bộ, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan quản lý trên địa bàn hoạt động của đơn vị, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp trên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công ty cũng khẩn trương hoàn thành việc đầu tư mua mới phương tiện bộ đưa vào khai thác, phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực hoạt động; triển khai kế hoạch sửa chữa phương tiện thuỷ theo đúng quy định.

Đồng thời tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ vào công tác hoa tiêu hàng hải, công tác quản trị doanh nghiệp. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và xây dựng ban hành mới hệ thống ISO 9001:2015 (lần 4). Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các định hướng phát triển của Tổng công ty và chủ động đóng góp ý kiến với cấp trên để hoàn thiện các quy định của pháp luật về tái cơ cấu doanh nghiệp.