Cục ĐBVN chịu trách nhiệm về thu phí không dừng và KSTTX

Vận tải 03/06/2023 15:31

Bộ GTVT ủy quyền cho Cục ĐBVN chịu trách nhiệm về thu phí tự động không dừng, kiểm soát tải trọng xe và thu giá dịch vụ tự động không dừng


Cục ĐBVN chịu trách nhiệm về thu phí không dừng và KSTTX - Ảnh 1.

Hệ thống cân tự động chính thức hoạt động để xử lý vi phạm trải trọng từ ngày 1/6/2003

Bộ GTVT vừa có quyết định ủy quyền cho Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện trách nhiệm chủ quản hệ thống thông tin Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO và Dự án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ GTVT về các nội dung được ủy quyền.


Ý kiến của bạn

Bình luận