Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo khẩn về phòng chống COVID-19

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/04/2021 09:04

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”…


30f5b982-5774-4155-a589-12cc737d5d74-1321
Công tác kiểm tra, kiểm soát thuyền viên để chống dịch Covid - 19 tại khu vực cảng biển được triển khai chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua (Ảnh minh họa)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát tại Việt Nam vẫn ở mức cao, ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã có chỉ đạo khẩn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các phòng, đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi được giao quản lý. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ, văn bản số 3666/BGTVT-CYT ngày 27/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Các phòng tham mưu, đơn vị nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng và cá nhân, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình trong nước và thế giới; chủ động rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh các Phương án phòng chống dịch Covid-19 đã được xây dựng để không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế, không để bị động khi dịch bệnh bùng phát; bảo đảm mọi hoạt động, công việc của cơ quan, đơn vị được hoàn thành thông suốt, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa được an toàn, hiệu quả không phát sinh dịch bệnh trong phạm vi quản lý.

Các cơ quan, đơn vị hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp cần thiết tổ chức thì phải báo cáo Cục trưởng trước khi triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định; cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Đối với các Cảng vụ hàng hải, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ hành khách, thuyền viên tại các khu vực cảng biển, cửa khẩu biên giới, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, nhất là ở các tỉnh biên giới, đặc biệt là biên giới Tây Nam. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển (Bộ đội biên phòng, Cơ quan kiểm dịch y tế,…) và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, không để thuyền viên đi bờ, không để những người không có nhiệm vụ từ trên bờ lên tàu; trong trường hợp thực sự cần thiết, thuyền viên đi bờ phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch cho những người có tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên (hoa tiêu, nhân viên đại lý, nhân viên xếp dỡ, …); Thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động tại khu vực được giao quản lý tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách theo chỉ đạo tại văn bản số 3666/BGTVT-CYT ngày 27/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế); Bắt buộc đeo khẩu trang đối với người điều khiển phương tiện, người phục vụ, hành khách trong khu vực bến tàu và trên các phương tiện vận chuyển hành khách; Kiên quyết không vận chuyển những trường hợp không đeo khẩu trang đúng theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp khác theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cảng, bến trong phạm vi quản lý; xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có).

Đồng thời, Cục Hàng hải Việt Nam cũng yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế) nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; hạn chế đi lại du lịch và cân nhắc kế hoạch di chuyển (nếu có) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo về lịch trình di chuyển trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 trước khi trở lại cơ quan cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị . Công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cho gia đình, người thân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận