Đà Nẵng: Thúc đẩy lắp đặt camera trên xe ô-tô kinh doanh vận tải

Tác giả: P/V

saosaosaosaosao
Xã hội 21/12/2021 05:56

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Chính phủ đã có quyết định tạm ngưng áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với các phương tiện ô-tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera đến hết ngày 31-12-2021.


Dù vậy, Sở GTVT TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục đôn đốc chủ các phương tiện ô-tô kinh doanh vận tải trên địa bàn TP Đà Nẵng phải lắp camera theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1-2020 của Chính phủ.

02

Trước ngày 31-12-2021, xe ô-tô kinh doanh vận tải phải thực hiện việc lắp camera

Theo Công văn số 4386/SGTVT-QLVTPTNL ngày 20-9-2021 của Sở GTVT TP, trước ngày 31-12-2021, xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe).

Trong quá trình xe tham gia giao thông; xe ô-tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra GTVT và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch; thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau: tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500km, tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500km.   

Ý kiến của bạn

Bình luận