Đại học Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển 3.150 chỉ tiêu

19/12/2019 15:09

Theo kế hoạch năm 2020, Đại học Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.150 chỉ tiêu theo hai phương thức. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia chiếm 85%.

89cbd72e276ece30977f

Đại học (ĐH) Ngân hàng TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Theo đó, trường tuyển sinh theo hai phương thức, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia (85%) và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển dựa trên quy chế của bộ, quy chế tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường (15%).

Thí sinh lưu ý trường không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 và điểm chuẩn các năm trước như sau:

BUH-page-001

Chương trình cử nhân chất lượng cao, bao gồm các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, xét tuyển chung theo cùng chỉ tiêu và điểm chuẩn. Sau khi trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học, sinh viên được lựa chọn một trong 4 ngành đó.

Chương trình quốc tế ngành Quản trị kinh doanh xét tuyển theo chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng.

Ngoài ra, các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh xét tuyển riêng theo từng ngành (chỉ tiêu và điểm chuẩn trúng tuyển riêng).

Với ngành không áp dụng nhân hệ số, điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên.

Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh, ngành Ngôn ngữ Anh có môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển nhân hệ số 2. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

nganhang

Trường không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của các thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể, không phân biện thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau.

Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, ĐH Ngân hàng TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm bài thi/môn thi cao hơn. Cụ thể, môn Tiếng Anh đối với ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh và môn Toán đối với các ngành còn lại.

Nếu đã áp dụng điều kiện 1, thí sinh vẫn còn cùng mức điểm, ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Ý kiến của bạn

Bình luận