Đảng bộ Bộ GTVT sẽ triển khai loạt nhiệm vụ quan trọng nào trong quý cuối năm 2023?

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 06/10/2023 17:37

Sáng 06/10, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ủy viên BCH, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT.

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 - Ảnh 2.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết: Trong 9 tháng qua, Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên để cụ thể hóa bằng các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Đảng ủy Khối đến các điểm cầu ở cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định... của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch; nhất là công tác nắm tình hình chính trị tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ. Thực hiện có hiệu quả việc tham gia ý kiến về công tác tổ chức cán bộ với Ban Cán sự đảng Bộ theo thẩm quyền, phân cấp quản lý.

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023, Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng theo quy định, nhất là Nghị quyết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ về công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính và triển khai Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Bộ để đưa vào hoạt động. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2023 của Đảng bộ Bộ GTVT; đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023. 

 "Đảng ủy Bộ GTVT thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, quy định của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có là việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Cùng với việc quan tâm phối hợp với các cơ quan của Đảng ủy Khối, các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị, Đảng ủy Bộ GTVT quan tâm củng cố, kiện toàn ban chấp hành, cấp ủy các cấp, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giam sát, tham mưu xử lý kịp thời các tổ chức đảng, cá nhân vi phạm; đồng thời quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, tích cực đẩy mạnh công tác dân vận, dân chủ trong cơ quan, đơn vị", đồng chí Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh.

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Về thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người lao động; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. "Thay mặt Đảng ủy khối, tôi đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận các tổ chức Đảng, quan tâm đến công tác sắp xếp tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị để đi vào nền nếp; có kế hoạch chuẩn bị tổng kết, công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý. Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo Bộ chăm sóc, nâng cao đời tinh thần cho người lao động", đồng chí Nguyễn Quang Trường nói.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định, toàn Đảng bộ Bộ GTVT sẽ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quý IV và cả năm 2023 của Bộ GTVT, trong đó tập trung các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng, tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các quy định mới của Trung ương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền. Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung, ban hành mới văn bản thuộc thẩm quyền; kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; nâng cao chất lượng chi bộ, quản lý cán bộ, đảng viên đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về công tác công đoàn, đoàn thanh niên, công tác thi đua khen thưởng....

 "Quý IV năm 2023 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn nữa. Đặc biệt, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ và các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và phát huy trách nhiệm công tác, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo chương trình, kế hoạch đã đề ra" - Bí thư Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.