Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 2020

Tác giả: Trịnh Nguyên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/01/2020 13:01

Sáng 09/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.


IMG_9154 - Copy
Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị.

Đảng bộ Bộ GTVT đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ GTVT và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-LĐ) toàn Ngành, Bộ GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng; các dự án trọng điểm được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bám sát kế hoạch đề ra; chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, sản lượng vận tải tăng cao; công tác bảo đảm TTATGT tiếp tục được tăng cường, triển khai hiệu quả, TNGT giảm trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2018; hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, hiệu quả.

Công tác CCHC, cải cách TTHC, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tiếp tục được triển khai quyết liệt, đặc biệt là việc thực hiện kết nối, gửi - nhận, xử lý văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia được nỗ lực triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; đã đưa 02 thủ tục hành chính tham gia cổng dịch vụ công quốc gia; chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính (chỉ số SIPAS) đối với lĩnh vực GTVT năm 2018 đạt 85,79%, cao nhất trong 8 lĩnh vực dịch vụ được khảo sát; năm thứ 4 liên tiếp Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong số 20 bộ/ngành.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Phạm Công Bổng cho biết, năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ để tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Bộ năm 2019. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

unnamed-12

Phó Bí thư TT Đảng uỷ Khối Phạm Quang Thao trao Huy hiệu 30 m tuổi Đảng cho 02 đồng chí: Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ TCCB và Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội; định hướng công tác tư tưởng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ trong Đảng bộ Bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự điều hành của Chính phủ. Tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng được nâng cao, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dụng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh.

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở với tinh thần chủ động, tích cực, tăng cường làm việc với các cấp ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý những vấn đề phát sinh và phối hợp kịp thời với Ban Cán sự đảng Bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

Các cấp ủy trực thuộc tăng cường phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng quan tâm, có nhiều chuyến biến tích cực, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong các Điều lệ. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

“Năm 2019, toàn Đảng bộ Bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT đã đề ra từ đầu năm” - đồng chí Phạm Công Bổng nhấn mạnh.

Chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, năm 2020, Đảng bộ Bộ GTVT xác định chỉ đạo và tổ chức thật tốt Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT. Từ thực tiễn đó, phát huy những kết quả đạt được, toàn Đảng bộ Bộ GTVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

unnamed-10

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ GTVT cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, năm 2020, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm có nhiều ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của ngành GTVT; là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và quan tâm, chăm lo cho CBCCVC-LĐ đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ý kiến của bạn

Bình luận