Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT VN nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tác giả: Hồng Nhung

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/06/2020 19:04

Ngày 17/6, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.


20200617_092758
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt phát biểu tại Đại hội.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT VN Lê Ngọc Minh cho biết, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT VN có 39 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT VN đã đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa BCH Đảng ủy Cơ quan với Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Công tác chính trị, tư tưởng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, xác định đây là nhiệm hàng đầu của các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị. Thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được quan tâm, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình từ bước tạo nguồn, bồi dưỡng đến quy hoạch, kiện toàn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT VN đề ra 3 khâu đột phá. Đó là tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung và đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng khoa học, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tại đại hội, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT VN nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, nổi bật là Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT VN đã đạt trong sạch, vững mạnh liên tục và được Đảng ủy Bộ GTVT tặng Giấy khen "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm 2014- 2018; Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tặng Bằng khen thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019. Nhiều chi bộ và đảng viên được khen thưởng của các cấp ủy Đảng.

“Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ Cơ quan Công đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt yêu cầu.

ban chap hanh Dang bo Co quan Cong doan GTVT 1
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Công đoàn GTVT VN nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt.

Theo Chủ tịch Đỗ Nga Việt, văn kiện có tốt đến đâu mà không có những người thực hiện một cách sáng tạo, chủ động, trí tuệ, phát huy được sự đoàn kết, nhất trí cao thì sẽ không đem lại hiệu quả tốt. Mục tiêu là phải đấu tranh, phê và tự phê trong nội bộ rất nghiêm khắc để đi đến thống nhất cao. Vì vậy, Ban chấp hành, đảng viên Đảng bộ nhiệm kỳ tới cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT VN nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt được đại hội tín nhiệm cao cử giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng thống nhất cử đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ý kiến của bạn

Bình luận