Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam phát huy vai trò hạt nhân chính trị

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 16/06/2020 05:24

Chiều 15/6, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.


MJM_5333
Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Đại hội.

Tăng cường quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Cục đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo cấp trên, triển khai hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 khóa 12, Chỉ thị 05, là một trong những đảng bộ đi đầu trong đảng bộ Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy khối các cơ quan TƯ và Đảng bộ Bộ GTVT khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra giám sát được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Công tác phát triển đảng được quan tâm và có những con số ấn tượng.

Về nhiệm vụ chính trị, Thứ trưởng đánh giá vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực hàng hải cũng đã được tăng cường thông qua việc thực hiện tốt việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là xây dựng các văn bản dưới luật của Bộ Luật Hàng hải 2015, đưa luật vào cuộc sống. Cục cũng đã chú trọng, quan tâm đến công tác quy hoạch, thường xuyên cập nhật quy hoạch cảng biển gắn với điều kiện của từng khu vực, vùng miền, góp phần định hướng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. 

“Công tác quản lý nhà nước về vận tải được nâng cao, chú trọng vào chất lượng, đồng thời công tác khai thác hạ tầng hàng hải, phát triển logistics của hàng hải đã góp phần phát triển logistics Việt Nam, giảm chi phí logistics, đây là những đóng góp hết sức tích cực”, Thứ trưởng cho biết.

MJM_5351
Các đảng viên bỏ phiếu.

Về công tác cải cách hành chính, Cục Hàng hải Việt Nam là đơn vị đưa thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia với số lượng nhiều nhất trong số các thủ tục hành chính ngành GTVT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước thông qua xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; làm tốt công tác quy hoạch giai đoạn mới; quản lý vận tải cần tập trung vào khắc phục những hạn chế, hiện đại hoá quản lý nhà nước, kết nối được nhiều phương thức và tiếp tục đẩy mạnh phát triển logistic góp phần phát triển kinh tế.

“Ứng dụng khoa học công nghệ cần được đẩy mạnh, tạo đột phá trong quản lý, vận hành khai thác luồng tuyến, tập trung “số hóa” hạ tầng hàng hải, có cơ sở dữ liệu lớn để chia sẻ, phục vụ quá trình quản lý khai thác, đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế số”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Cục  tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đảng thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 05, triển khai thực hiện nghiêm quy trình tổ chức cán bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện 3 đột phá phát triển

Trước đó, báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Đình Việt cho biết 5 năm qua, công tác quản lý, hoạt động lĩnh vực hàng hải đạt được những kết quả ấn tượng. Trong giai đoạn 2015 - 2020, kết cấu hạ tầng hàng hải không ngừng phát triển và từng bước hiện đại hóa, đến nay, số bến cảng được nâng lên 286 bến, gần 83km chiều dài cầu cảng (tăng 40%), tổng công suất trên 550 triệu tấn/năm với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng hóa thông qua cảng biển giai đoạn 2015 - 2020 từ 12% - 16%/năm. Sản lượng vận tải của đội tàu Việt Nam cũng không ngừng gia tăng. Từ năm 2015 đến tháng 4/2020, đội tàu biển Việt Nam đã đảm nhận hầu hết lượng hàng vận tải nội địa bằng đường biển, gần 10% hàng hóa xuất nhập khẩu, đạt 720 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm. 

MJM_5370
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ mới ra mắt.

Công tác chính trị, tư tưởng được các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Cục chú trọng, quan tâm chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhằm phát hiện và xử lý sớm các vấn đề tư tưởng ngay từ lúc phát sinh và ngay từ cấp chi bộ.        

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững vàng tư tưởng chính trị cùng với sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo điều hành của Đảng bộ với lãnh đạo Cục đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục xác định về quyết tâm thực hiện thành công 3 giải pháp đột phá là tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật hàng hải, chú trọng về lĩnh vực cảng biển, đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo pháp luật. Phát huy mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực hàng hải, nhất là nhân lực chất lượng cao với cơ cấu hợp lý. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Hàng hải Việt Nam. Và tập trung xây dựng hoàn thiện các Quy hoạch cảng biển, cảng cạn làm tiền đề để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải đồng bộ, hiện đại, hình thành hệ thống cảng biển tầm cỡ khu vực, tạo động lực để phát triển vận tải biển và logistics trong nước.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, thực sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, cách mạng, tiên phong gương mẫu, gắn bó với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực trách nhiệm cao trong công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Ý kiến của bạn

Bình luận