Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng lòng, đoàn kết để phát triển

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 04/06/2020 05:36

Chiều 3/6, Đảng bộ Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.


IMG_9769
Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu tại Đại hội.

Dấu ấn mạnh mẽ

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục. Trong thời gian qua, Tổng cục ĐBVN với chức năng quản lý nhà nước đã thực hiện tốt trên các lĩnh vực. Trong 5 loại hình vận tải, đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhưng vẫn tăng trưởng cao trên 10%. Tổng cục ĐBVN thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tham mưu cho Bộ GTVT về lĩnh vực đường bộ. Việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, các văn quy phạm pháp luật của Tổng cục luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Hệ thống quy định, văn bản khi được ban hành đã đi vào cuộc sống, được xã hội ghi nhận, tiêu biểu như Nghị định 100, Nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Đây là cơ sở quan trọng để Tổng cục nhìn nhận đánh giá khi sửa đổi Luật Giao thông đường bộ”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận.

Cũng theo Thứ trưởng, công tác bảo trì đường bộ đã có nhiều cải cách, đổi mới về mô hình tổ chức, việc lựa chọn nhà thầu được minh bạch bằng hình thức đấu thầu qua mạng qua đó đã tiết kiệm, tạo sự đồng thuận, xây dựng kế hoạch sát với thực tế, quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Về công tác đảm bảo trật tự ATGT, Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của Tổng cục trong việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, kiểm soát tải trọng xe, góp phần kéo giảm 3 tiêu chí TNGT.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu từ Nghị quyết đại hội khóa mới của Tổng cục, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để đạt hiệu quả cao. Cụ thể, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục ĐBVN tập trung hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng như xây dựng sửa đổi Luật giao thông đường bộ, đây là vấn đề sống còn để phát triển ngành đường bộ; đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT…

“Tổng cục ĐBVN phải làm tốt công tác xây dựng đảng, trong đó yếu tố then chốt là cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng; phải làm tốt công tác chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đặc biệt chú ý đến vấn đề lòng tin và sự đoàn kết. Từ người đứng đầu đến cán bộ đảng viên, từ cấp dưới đến cấp trên phải tin tưởng và đoàn kết. Nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, thẳng thắn góp ý nhằm nhận thức đúng, hành động đúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

IMG_9821
Các đảng viên biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Trước đó, báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho biết nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn Tổng cục ĐBVN hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ. Ngành đường bộ đã có sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về cả chất và lượng. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ ngày càng phát triển và được tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả. Chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công được tách biệt rành mạch. Công tác quản lý bảo trì đường bộ được đổi mới toàn diện với việc áp dụng triệt để hình thức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống đấu thầu quốc gia. 77 thủ tục hành chính về vận tải đường bộ, về quản lý phương tiện người lái đã cung cấp trực tuyến. Các dự án xây dựng cơ bản được xác định đúng nhu cầu khách quan, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

 “Đây cũng là là khoảng thời gian ghi dấu ấn chuyển mình mạnh mẽ của Đảng bộ Tổng cục. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Tổng cục đã có sự phát triển vượt bậc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng đã đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở. Vai trò lãnh đạo và vị thế của Đảng ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc ngày càng được khẳng định, liên tục 5 năm trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng cục ĐBVN được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục ĐBVN đề ra mục tiêu tổng quát là: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng thành công Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước “Hiện đại - Minh bạch - Hiệu quả”, xây dựng Đảng bộ Tổng cục BVN trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị”. 

Trong đó, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa tất cả các lĩnh vực quản lý; cung ứng các dịch vụ công tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, vật liệu mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, người dân. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất cách mạng, tiên phong gương mẫu, gắn bó với nhân dân, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, vững vàng trước khó khăn thử thách, có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ;

2b49209a66c09b9ec2d1
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục ĐBVN khóa mới ra mắt.

Đồng thời, Đảng bộ Tổng cục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành như Quản lý, vận hành và  khai thác hệ thống đường bộ hiệu quả, an toàn, bền vững; Quản lý phương tiện và người lái đảm bảo chất lượng; Quản lý vận tải thuận lợi, công bằng, hiệu quả... đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Ngoài ra, Tổng cục sẽ tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế; duy trì bền vững các mục tiêu “Giảm tai nạn giao thông”, “Không còn xe quá tải”, “Giao thông thông suốt, êm thuận”; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có chất lượng phục vụ cao nhất. Thực hiện thành công các đề án đổi mới và ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào tất cả các lĩnh vực quản lý.

Sau một buổi chiều làm việc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí.

Ý kiến của bạn

Bình luận