Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 18/11/2022 13:26

Sáng nay (18/11), Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.


Bà Lê Thị Thuý Hiền - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

Bà Lê Thị Thuý Hiền - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

Hội nghị triệu tập thành phần là đội ngũ cán bộ chủ chốt của cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cán bộ giúp việc cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Bộ. Chương trình hội nghị tập huấn có rất nhiều nội dung quan trọng, mỗi nội dung lại có nội hàm phong phú, đa dạng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thuý Hiền - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, hiện nay, hệ thống các văn bản của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT và của cấp ủy các cấp điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng cần phải nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả.

Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát cho thấy, vẫn còn có cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, thực hiện chưa kịp thời, chưa đầy đủ nên kết quả đạt được chưa cao. Do vậy, cần phải thúc đẩy điều kiện nghiên cứu, tiếp thu vận dụng vào thực tế, bảo đảm góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ GTVT.

Cùng với đó, việc tổ chức thực hiện một số văn bản của Đảng, của cấp ủy cấp trên vẫn là khâu yếu, còn có cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời xây dựng, ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình, có nơi có ban hành nhưng chất lượng chưa cao, chưa bám sát tình hình thực tế nên hiệu quả còn hạn chế nhất định. 

Do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, để thực hiện có hiệu quả cần phải đổi mới việc ra nghị quyết, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, xác định đúng và trúng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong từng tháng, quý, sáu tháng, một năm và trong cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy, đội ngũ cán bộ này cần phải nắm vững, hiểu sâu, tham mưu đúng và có hiệu quả; cần đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT.

Theo bà  Hiền, hầu hết các cán bộ tham gia cấp ủy đều kiêm nhiệm, một số mới được kiện toàn sau đại hội nên còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng. Công tác quản lý đảng viên, nghiệp vụ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế,... Một số nghiệp vụ cụ thể về văn bản, thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Đảng, công tác tài chính đảng và công tác tham mưu tổng hợp vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, nắm bắt sâu, kỹ hơn để thực hiện có hiệu quả hơn nữa. Chương trình của hội nghị tập huấn cũng có các báo cáo chuyên đề của một số cấp ủy, tổ chức đảng nhằm phổ biến, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn của công tác xây dựng Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng và các đồng chỉ nghiên cứu, tham khảo, phát huy tính sáng tạo ở cấp ủy, tổ chức đảng cấp mình bảo đảm có hiệu quả thiết thực.

Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, trong khi các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng phải tập trung triển khai thực hiện còn khá lớn, nhất là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc lãnh đạo hoàn thành kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị năm 2022; việc kiểm điểm, đánh giả xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm; công tác tổng kết năm 2022; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch của năm 2023;...

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, qua hội nghị tập huấn sẽ giúp các đại biểu nắm chắc một số nội dung về nghiệp vụ công tác đảng, nhất là về công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp ủy cấp trên.

 
Ý kiến của bạn

Bình luận