Đảng uỷ Cục ĐBVN: Nắm kỹ, hiểu sâu để thực hiện tốt nhiệm vụ

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Chính trị 04/07/2023 12:47

Sáng ngày 04/7, Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Cục.


Đảng uỷ Cục ĐBVN: Nắm kỹ, hiểu sâu thực hiện để tốt nhiệm vụ - Ảnh 1.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐBVN chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các cấp ủy đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Cục và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thiện về thể chế, đặc biệt là những nội quy, quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý nhà nước, khắc phục khó khăn triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Cục xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai NQ 06-NQ/ĐU, ngày 10/11/2022 triển khai rộng rãi tại 04 khu vực và tới đông đảo CB,CC,VC, người lao động, đoàn viên công đoàn các Khu QLĐB, Ban QLDA, Sở GTVT, các nhà thầu truyền thống làm công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Đảng ủy Cục triển khai đầy đủ quy trình rà soát bổ sung và xây dựng mới công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ các cấp hai nhiệm kỳ (2022-2025 và 2025-2030). Xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đúng kỳ hạn.

Đảng uỷ Cục ĐBVN: Nắm kỹ, hiểu sâu thực hiện để tốt nhiệm vụ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, Cục sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành Đường bộ. Trong đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục. Chủ động định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, của Ngành và những vấn đề dư luận cả nước quan tâm, tạo sự đồng thuận. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe Báo cáo sơ kết công tác sơ kết Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 10/01/2023 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về "Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng". Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023" về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Cục ĐBVN đã thực hiện trong thời gian qua. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ, mục tiêu những tháng còn lại, đồng chí Tiến cho biết, hiện nay Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ rất coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, do đó Đảng ủy Cục cần tăng cường thực hiện công tác này. Trong đó cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra giám sát các vấn đề cụ thể, đặc biệt là khắc phục những tồn tại mà Thanh tra Bộ đã chỉ ra trong thời gian qua. Bên cạnh đó, để phòng ngừa "tự diễn biến, tự chuyển hoá", "suy thoái" phải nâng cao được vai trò trách nhiệm của Chi bộ, và tính nêu gương của mỗi đảng viên. Mỗi chi bộ, đảng viên cần "nắm kỹ, hiểu sâu thì mới thực hiện tốt" Nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Đào Văn Tiến nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận