Đánh giá hiệu năng chống nhiễu của bộ thu gps sử dụng kiến trúc bộ lọc hạt điểm

Diễn đàn khoa học 21/05/2021 10:47

Các bộ thu hệ thống định vị sử dụng vệ tinh nói chung (GNSS) và bộ thu định vị GPS nói riêng sử dụng kiến trúc vector ở mạch vòng bám mã sẽ tích hợp thông tin của tất cả các kênh tín hiệu để ước lượng vị trí, tốc độ và thời gian của bộ thu.


 ThS. NGUYỄN PHƯƠNG LÂM; TS. PHẠM VIỆT HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT
DT

 

TÓM TẮT: Các bộ thu hệ thống định vị sử dụng vệ tinh nói chung (GNSS) và bộ thu định vị GPS nói riêng sử dụng kiến trúc vector ở mạch vòng bám mã sẽ tích hợp thông tin của tất cả các kênh tín hiệu để ước lượng vị trí, tốc độ và thời gian của bộ thu. Trong chế độ vector này, quá trình bám tín hiệu và quá trình giải mã bản tin có sự liên kết chặt chẽ hơn so với cấu trúc thông thường, vì thế, các kênh tín hiệu có thể chia sẻ và thông tin với nhau. So với cấu trúc thông thường, cấu trúc vector này hoạt động hiệu quả với các tín hiệu yếu có khả năng chống nhiễu cao và khả năng khôi phục tín hiệu nhanh chóng. Bài báo đánh giá hiệu năng hoạt động của kiến trúc vector cho khối bám mã trong bộ thu GPS dựa trên bộ lọc hạt điểm khi hoạt động trong môi trường có nhiễu đa đường. Các kết quả mô phỏng cho thấy, kiến trúc này có khả năng chống nhiễu đa đường tốt hơn so với kiến trúc thông thường và do đó làm giảm sai số về vị trí.
TỪ KHÓA: GNSS, vòng bám vector, bộ lọc hạt điểm, GPS, nhiễu đa đường.
ABSTRACT: Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers as well as GPS receivers based on vector tracking loop combine all information from all channels in order to estimate position, velocity and time of the receiver. In vector mode, signal tracking block and navigation data estimation block are more integrated than the traditional tracking loop, then, all channels share and transmit information to each other. In comparison with traditional tracking loop, vector tracking loop improves weak signal tracking, interference supression and rapid signal recovery. This paper assesses the performance of vector tracking loop based on particle filter in GPS receiver under multipath. Simulation results show that vector tracking loop could reduce multipath interference more than traditional tracking loop, then, reduce position error.
KEYWORDS: GNSS, vector tracking loop, particle filter, GPS, multipath.

Nội dung xem tại đây

 

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận