Đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng logistics phục vụ phát triển hệ thống đường sắt

Tác giả: Nam Cường

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 03/11/2023 09:26

Ngày 02/11, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hauts de France (Pháp) tổ chức Hội thảo với chủ đề Đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng logistics phục vụ phát triển hệ thống đường sắt: Kinh nghiệm thực tế tại Pháp và Việt Nam.


Đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng logistics phục vụ phát triển hệ thống đường sắt - Ảnh 1.

Hội thảo là dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng logistics phục vụ phát triển hệ thống đường sắt

Đường sắt là chuyên ngành đặc thù có vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT, được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Việt Nam cần ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Để phát triển hệ thống đường sắt đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, việc đào tạo chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng kết nối logistics đóng vai trò quan trọng. Nhận thức được điều này, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp cùng Trường Đại học Bách khoa Hauts de France tổ chức Hội thảo này.

Các chuyên gia Pháp và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt

Tại Hội thảo, nhiều vấn đề đã được các chuyên gia Việt Nam và Pháp chia sẻ và thảo luận gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đường sắt tốc độ cao đáp ứng quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 của Việt Nam; hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Pháp: Quá trình phát triển và vận hành; liên kết hệ thống đường sắt tốc độ cao với các hạ tầng giao thông khác tại Pháp; cơ sở hạ tầng logistics đường sắt: Vai trò và mục tiêu trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics tại Việt Nam… Đây là dịp để các bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng logistics phục vụ phát triển hệ thống đường sắt.

Ý kiến của bạn

Bình luận