Đẩy mạnh cấp, duyệt GPLX trên Cổng dịch vụ công

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/05/2023 06:00

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền đến người dân về dịch vụ cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.


Đẩy mạnh cấp, duyệt GPLX trên Cổng dịch vụ công - Ảnh 1.

Ngày 30/5, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp và nghiêm túc thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống đảm bảo thời hạn theo quy định.

Đồng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các Cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe người lái xe trên địa bàn thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên Hệ thống thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, đến hết ngày 25/5/2023, hệ thống đã tiếp nhận 4.264 hồ sơ; hoàn thành xử lý, trả kết quả 3.348 giấy phép lái xe cho người dân. Số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến đổi giấy phép lái xe phát sinh chủ yếu từ tháng 3/2023, sau khi có nhiều cơ sở y tế hoàn thành kết nối cung cấp dữ liệu điện tử khám sức khỏe người lái xe.

Với việc triển khai cung cấp dịch vụ công toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành kết nối dữ liệu khám sức khỏe người lái xe và mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến trên, trên phạm vi toàn quốc từ ngày 14/11/2022. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên tổng số hồ sơ cấp đổi còn thấp, một số địa phương triển khai còn chậm, chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận