Đẩy mạnh phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả tai nạn

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 31/10/2020 18:12

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Kế hoạch số 217/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN ngày 16/4/2020 về Ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển. Tiếp theo số tháng 9/2020, Tạp chí GTVT giới thiệu tiếp văn bản quan trọng này.


 

UBND tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động phương tiện tàu thuyền của các tổ chức, cá nhân, ngư dân đang hoạt động gần khu vực nhanh chóng cơ động đến trợ giúp tàu, thuyền gặp nạn trên địa bàn quản lý, vùng nước cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão, vùng nước cảng và luồng thủy nội địa; thông báo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam để điều động bổ sung lực lượng, phương tiện tham gia trong trường hợp cần huy động thêm phương tiện tìm kiếm, cứu nạn hàng hải;- Báo cáo, kiến nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương khác phối hợp tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó. Tùy tính chất vụ việc, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện, kế hoạch để ứng phó; chủ trì hoặc phối hợp thành lập sở chỉ huy hiện trường, sở chỉ huy phía trước để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn;- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn chuẩn bị phương án tiếp nhận người bị thương; triển khai nhân viên y tế của bệnh viện và các y, bác sỹ của lực lượng vũ trang đến hiện trường tham gia tiếp nhận, phân loại người bị thương, vận chuyển, cấp cứu, cứu chữa nạn nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thống kê, xác minh thông tin, nhận dạng nạn nhân...;- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn; thực hiện phát ngôn, thông tin báo chí chân thực và phù hợp thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm;- Tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ gia đình có người, phương tiện bị nạn; quản lý chặt chẽ không để các đối tượng lợi dụng kích động, lôi kéo, tập hợp quần chúng làm phức tạp tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương;- Tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thường xuyên, đột xuất theo quy định.

tim kiem cuu nan
Tìm kiếm cứu nạn

 

Các bộ, ngành khác- Tổng hợp lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền có khả năng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển, vùng nước cảng biển để báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đưa vào phương án sử dụng lực lượng, phương tiện;- Cử cán bộ, chuyên gia tham gia sở chỉ huy hiện trường hoặc đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo thường xuyên, đột xuất;- Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc cứu trợ xã hội đột xuất đối với các đối tượng có liên quan đến tai nạn tàu thuyền trên biển, thực hiện các chính sách với người tham gia làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc bị chết theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân liên quan khác* Thuyền trưởng phương tiện hoạt động trên biển:- Tham gia cứu người bị nạn trên biển khi phát hiện hay nhận được tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp gần khu vực đang hoạt động, nếu không làm mất an toàn cho người, phương tiện của mình;- Báo cho cơ quan chủ trì về tìm kiếm, cứu nạn và tổ chức, cá nhân liên quan biết việc tham gia tìm kiếm, cứu nạn của mình; chấp hành lệnh điều động tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi được cơ quan có thẩm quyền về tìm kiếm, cứu nạn trên biển huy động; tham gia hỗ trợ, cứu hộ phương tiện gặp nạn theo quy định.* Chủ phương tiện hoạt động trên biển:- Chấp hành nghiêm lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền trong việc điều động phương tiện của mình tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển;- Chấp hành lệnh của cơ quan có thẩm quyền về tìm kiếm, cứu nạn để bảo đảm an toàn sinh mạng cho người, thuyền viên trên biển trong trường hợp tiến hành lai dắt hay cứu hộ phương tiện của mình.* Doanh nghiệp đã bán bảo hiểm cho phương tiện bị nạn trên biển:- Phối hợp và cung cấp tài liệu, hồ sơ và thông tin liên quan đến người, phương tiện được bảo hiểm theo nội dung yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm, cứu nạn khi tiến hành cứu nạn và giải quyết vụ việc;- Chấp hành lệnh của cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm, cứu nạn để bảo đảm an toàn sinh mạng cho người, thuyền viên trên biển trong trường hợp phối hợp với chủ phương tiện tiến hành lai dắt hay cứu hộ phương tiện.* Các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động trên biển khác:- Chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền huy động phương tiện của mình tham gia tìm kiếm, cứu nạn; phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ theo nội dung yêu cầu của cơ quan chủ trì tìm kiếm, cứu nạn để tiến hành và giải quyết vụ việc tìm kiếm, cứu nạn đối với người, phương tiện của mình;- Tổ chức, cá nhân có phương tiện đủ điều kiện và tình nguyện trực sẵn sàng và tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển báo cáo địa phương, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi cần thiết.

Ý kiến của bạn

Bình luận