Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch và phát triển KT-XH trong tình hình mới

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 02/10/2021 14:29

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới.


0396A060-70D3-4045-BF23-CFF0FB76B952.
Ảnh minh hoạ.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới.

Cụ thể, các đơn vị cần quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch covid – 19; khẳng định công tác phòng chống dịch của việt Nam đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid – 19, của các bộ, ban, ngành: Kết luận số 07 – KL/TW ngày 11/6/2021 của bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống đại dịch Covid – 19 và phát triển kinh tế - xã hội; Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid – 19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 30/2021/QH 15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV,... Tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau những tác động tiêu cực của đại dịch.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị truyền thông ngành GTVT và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền, động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình cũng như các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng tinh thần quyết tâm như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”. Chủ động lan tỏa những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các thông tin giả, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Ý kiến của bạn

Bình luận