Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp

Xã hội 09/11/2022 16:12

Hướng tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Công đoàn GTVT đã tổ chức cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền về Đại hội. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn GTVT Lê Ngọc Minh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp.


Đẩy mạnh Tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-CĐN ngày 12/7/2022 của Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 1256/KH-CĐN ngày 26/10/2022 của Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đã tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định của Công đoàn GTVT Việt Nam về việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội; phân công nhiệm vụ thành viên, triển khai các nội dung công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn GTVT Lê Ngọc Minh đề nghị các cấp công đoàn kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định.

"Đồng thời, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền cần phát huy vai trò, trách nhiệm và vinh dự được giao nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền hướng tới chào mừng Đại hội, kịp thời chỉ đạo các đơn vị, các cụm văn hóa thể thao được phân công theo dõi, triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng để Đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp", ông Lê Ngọc Minh nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền được chia làm 4 đợt, tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau đại hội

Đợt 1: Từ quý IV năm 2022 đến thời điểm hoàn thành đại hội các Công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam.

Đợt 2: Từ sau thời điểm hoàn thành đại hội các Công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam đến Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đợt 3: Từ sau Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam đến khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đợt 4: Sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Kế hoạch cũng thành lập 4 Cụm Văn hóa thể thao chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Khu vực miền Bắc 02 Cụm (số 1 và 2)

- Cụm Văn hóa thể thao số 1 do:
+ Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam: Cụm trưởng.
+ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam: Cụm phó.
+ Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Cụm phó.
- Cụm Văn hóa thể thao số 2 do:
+ Công đoàn Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam: Cụm trưởng.
+ Công đoàn Tập đoàn Cienco4: Cụm phó.

+ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: Cụm phó.

Khu vực miền Trung (Cụm số 3)

+ Công đoàn Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV: Cụm trưởng.

+ Công đoàn Ban Quản lý dự án 85: Cụm phó.

Khu vực miền Nam (Cụm số 4)

+ Công đoàn Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam: Cụm trưởng.
+ Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: Cụm phó.


Nguồn: PV
Ý kiến của bạn

Bình luận