Đẩy nhanh tiến độ Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Tác giả: Hoàng Giang

saosaosaosaosao
Thị trường 24/06/2019 12:22

Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng là một dự án quan trọng. Sau khi hoàn thành, Cảng sẽ góp phần đẩy mạnh kinh tế biển của cả nước nói chung và khu vực phía Bắc nói riêng trong tương lai.

image10.

Mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận tàu container, tàu tổng hợp có trọng tải đến 100.000 DWT, đáp ứng lượng hàng thông qua 01 triệu TEU/năm. Giai đoạn khởi động của Dự án sẽ đầu tư xây dựng 02 bến để tiếp nhận tàu container, tàu tổng hợp tải trọng 80.000 DWT đủ tải và 100.000 DWT non tải, thông qua lượng hàng từ 12,1 - 13,8 triệu tấn/năm. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Về Hợp phần A do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, bao gồm các hạng mục chính như: Tôn tạo, xử lý nền đất yếu, kè bảo vệ, tường chắn đất, bến công vụ, đê chắn sóng, đê chắn cát, nạo vét luồng và vũng quay tàu. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng mức đầu tư cho Hợp phần A của Dự án là 18.624 tỷ đồng, trong đó: Vốn ODA là 9.342 tỷ VNĐ và 31 tỷ JPY (tương đương khoảng 16.409 tỷ VNĐ); vốn đối ứng là 2.215 tỷ đồng.

image12.

Hợp phần A của Dự án chia thành các gói thầu xây lắp chính như sau: Gói thầu số 6 đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ bờ, tôn tạo bãi, xử lý nền đất yếu và hạ tầng điện nước; Gói thầu số 8 nạo vét và đổ thải phần A (khu vực luồng và vũng quay tàu từ lý trình 26+930 đến 34+000); Gói thầu số 9 nạo vét và đổ thải phần B (khu vực luồng tàu từ lý trình 34+000 đến 44+350); Gói thầu số 10 gồm 2.480m đê chắn sóng và 7.600m đê chắn cát.

Hợp phần B do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và đối tác Nhật Bản làm chủ đầu tư bao gồm các hạng mục xây dựng mặt bãi, 02 bến và nạo vét khu nước trước bến.

Cho nến nay, các gói thầu đã được đẩy nhanh để hoàn thành đúng tiến độ. Gói thầu số 6 - Đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ, tôn tạo bãi, xử lý nền đất yếu và hạ tầng điện nước do nhà thầu thi công Liên danh Penta-Toa đảm nhận. Thời gian thực hiện hợp đồng là 52 tháng (từ ngày 8/7/2013 đến tháng 11/2017). Giá trị gói thầu: 3.506.253.312 JPY và 2.897.583.529.028 VNĐ, tương đương  3.834.583.345.169 VNĐ (tỷ giá 01 VNĐ = 0,003742 JPY); tiến độ thực hiện đã hoàn thành 100% khối lượng theo yêu cầu của hợp đồng.

Gói thầu số 8 nạo vét và đổ thải phần A (khu vực luồng và vũng quay tàu từ lý trình 26+930 đến 34+000), nhà thầu thi công là Toyo Construction Co.,Ltd. Thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng được khởi công từ ngày 6/4/2016 đến tháng 10/2018. Công tác thi công nạo vét đã kết thúc vào tháng 8/2018. Giá trị hợp đồng là 10.542.542.324 JPY và 1.824.295.394.854 VNĐ, tương đương 3.680.376.789.924 VNĐ (tỷ giá 01 VNĐ = 0,00568 JPY).

Gói thầu số 9 nạo vét và đổ thải phần B (khu vực luồng tàu từ lý trình 34+000 đến 44+350) do nhà thầu thi công là Liên danh Penta-Rinkai đảm nhận. Thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng, được khởi công từ ngày 6/4/2016 đến tháng 10/2018. Công tác thi công nạo vét đã kết thúc vào tháng 8/2018. Giá trị hợp đồng là 11.573.722.524 JPY và 1.875.173.716.322 VNĐ, tương đương 3.902.095.349.247 VNĐ (tỷ giá 01 VNĐ = 0,00571 JPY). Về tiến độ thực hiện hai gói thầu số 8 và 9 đã hoàn thành 100% khối lượng nạo vét sớm hơn so với tiến độ hợp đồng 02 tháng.

Gói thầu số 10 đê chắn sóng đoạn B và đê chắn cát do nhà thầu Toa corporation thi công. Thời gian thực hiện hợp đồng 52 tháng (từ ngày 3/7/2015 đến tháng 11/2019). Giá trị gói thầu là 2.490.467.926 JPY và 2.730.486.889.442 VNĐ, tương đương 3.256.790.339.569 VNĐ (tỷ giá 01 VNĐ = 0,004732 JPY). Đến nay, nhà thầu đã thực hiện trên 92% khối lượng hợp đồng, đáp ứng tiến độ thi công theo hợp đồng. Cụ thể, hạng mục đê chắn sóng đạt 80% khối lượng; hạng mục đê chắn cát phân đoạn 1, phân đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành, phân đoạn 3.1 đạt trên 94%, phân đoạn 3.2 đạt trên 98%, phân đoạn 3.3 đạt trên 70% khối lượng thi công theo yêu cầu.

Sau thời gian thi công gấp rút, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã hoàn thành 02 bến cảng khởi động (bến số 1 và bến số 2), đưa vào hoạt động từ ngày 13/5/2018. Đây là hạng mục liên doanh giữa nhà đầu tư Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với đối tác Molnykit Nhật Bản. Bến số 1 và 2 là hai bến container với chiều dài 375m/bến, tiếp nhận cỡ tàu 50.000 DWT, 6.000 TEU. Đối với hai bến số 3 và số 4, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư xây dựng. Các bến còn lại từ số 5 đến số 23 đang trong giai đoạn kêu gọi, thu hút đầu tư.

Ý kiến của bạn

Bình luận