Đẩy nhanh tiến độ khởi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi-Bình Định

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 21/05/2022 11:24

Dù đã nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm rất cao, song cần phải tập trung cao độ, quyết liệt GPMB để đảm bảo đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ.


Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại buổi  kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định về việc phối hợp triển khai thực hiện các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn hai  tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Khối lượng công việc trước khi khởi công còn rất lớn

Bộ GTVT đánh giá, mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn nhưng đến nay các dự án đã hoàn thành được khối lượng công việc lớn, đặc biệt đối với các hạng mục công việc đường găng như: Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; tổng hợp nhu cầu sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên; xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công tác cắm cọc GPMB, tiếp nhận và triển khai đồng thời một số thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát xác định mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ chất thải rắn xây dựng; thỏa thuận về hướng tuyến, các công trình trên tuyến đều đang được các địa phương phối hợp triển khai đáp ứng tiến độ đề ra.

“Đây là sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm rất cao của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, các ban QLDA, đơn vị tư vấn thiết kế,…", Thông báo kết luận nêu rõ.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, khối lượng công việc, các thủ tục cần tiếp tục hoàn thiện để phê duyệt dự án trong tháng 6/2022, bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20/11/2022 để khởi công các dự án theo yêu cầu của Chính phủ còn rất lớn, cần phải tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thực hiện công tác GPMB mới đảm bảo đáp ứng được tiến độ yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị kiểm tra hiện trường thi công cao tốc Bắc - Nam

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị kiểm tra hiện trường thi công cao tốc Bắc - Nam

Để đảm bảo tiến độ phê duyệt, khởi công các dự án theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ GTVT cùng hai tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đoạn Km42+00 - Km52+00, dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn về phía Đông nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp nhằm cải thiện bình diện tuyến, giảm thiểu chi phí GPMB. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85, các đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của địa phương để triển khai các bước tiếp theo.

Tại nút giao QL19B (đoạn Km55+500 - Km56+500, dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn), nút giao tiếp giáp với phía Bắc hầm Cù Mông (đoạn Km18+600 - Km19+800, dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh), cơ bản thống nhất phương án do đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, đồng thời yêu cầu Ban QLDA 85, đơn vị tư vấn thiết kế triển khai các bước tiếp theo, đáp ứng tiến độ dự án.

Về việc bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối, Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của địa phương và sẽ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư vào thời điểm thích hợp.

Liên quan đến mỏ vật liệu, vị trí đổ thải, các địa phương đã giới thiệu các vị trí mỏ vật liệu, vị trí đổ thải. Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, tính toán nhu cầu sử dụng vật liệu để lựa chọn các mỏ phù hợp sử dụng cho dự án; làm việc với các đơn vị của địa phương để bổ sung các bãi đổ thải đáp ứng nhu cầu của dự án. Các ban QLDA, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng các tỉnh để được hướng dẫn các thủ tục liên quan, đặc biệt là trong công tác GPMB mỏ đất đắp, bãi đổ thải.

Về giá vật liệu, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA, đơn vị tư vấn căn cứ vào yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, điều kiện và tiến độ thi công, khả năng cung ứng và mặt bằng giá thị trường, phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh để xây dựng và công bố giá vật liệu cho từng dự án làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, đặc biệt là giá vật liệu đất đắp tại từng mỏ.

Hoàn thành 70% công tác GPMB khi khởi công dự án

Về công tác giải phóng mặt bằng, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA chỉ đạo các đơn vị tập trung cắm cọc GPMB và bàn giao cho các địa phương để triển khai trước các thủ tục cần thiết, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ (hoàn thành 70% công tác GPMB) khi khởi công các dự án.

Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng đoạn tuyến được bàn giao (đo đạc, kiểm đếm công trình nhà cửa, vật kiến trúc, xác định nguồn gốc đất, rà soát, tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư,....).

Các địa phương cũng cần chủ động trong công tác lựa chọn nhà thầu, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và triển khai các công việc phục vụ công tác GPMB, tái định cư thuộc thẩm quyền của địa phương theo các quy định của pháp luật và Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời có văn bản gửi các cơ quan liên quan để có hướng dẫn, giải quyết đảm bảo tiến độ triển khai.

Về nhu cầu vốn cho các công việc chuẩn bị thực hiện công tác GPMB, Bộ GTVT đề nghị các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các công việc chuẩn bị thực hiện GPMB gửi các ban QLDA để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT. Giao Vụ KH-ĐT tham mưu Bộ GTVT cân đối, bố trí nguồn vốn.

Về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát tiếp thu các ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của địa phương về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn

Bình luận