Đề cử bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch FLC Faros

Tác giả: Pv

saosaosaosaosao
Doanh nhân 05/05/2020 05:40

Ngày 4/5, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã ROS) đã có nghị quyết đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Hương Trần Kiều Dung và bà Trần Thị Hương.


Trong đó, nghị quyết đề xuất bầu bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch Công ty trong trường hợp bà được Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT. 

Nghị quyết cũng giao Chủ tịch HĐQT hiện tại là ông Nguyễn Thiện Phú chỉ đạo triển khai chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung các ứng viên nói trên.

ảnh 1
Bà Hương Trần Kiều Dung hiện chịu trách nhiệm hoạch định và quản trị chung trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là bất động sản tại Tập đoàn FLC.

Bà Hương Trần Kiều Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch -  Xây dựng, Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp và có gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

Bà từng có nhiều năm là Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT FLCHomes, chịu trách nhiệm hoạch định và quản trị chung trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là bất động sản.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hương hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Mới đây, ĐHĐCĐ FLC GAB đã nhất trí với chủ trương nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, đồng thời, uỷ quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm triển khai việc sáp nhập. 

Năm 2020, FLC Faros đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54 tỷ đồng. Công ty hiện là tổng thầu nhiều dự án lớn của FLC trên khắp cả nước, đồng thời là chủ đầu tư của nhiều dự án quy mô lớn.

Ý kiến của bạn

Bình luận