Đề nghị bãi bỏ các văn bản chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/09/2021 15:52

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các địa phương rà soát, bãi bỏ văn bản trái với chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT về vận tải trong mùa dịch Covid-19.


kiem dich
Một chốt kiểm soát trên Ql 1A

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN (ĐBVN) cho biết, Tổng cục vừa có văn bản (số 6672/TCĐBVN-VT, ngày 18/9) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Tổng cục ĐBVN đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19 và các cơ quan, ban ngành tại địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện số 1102/CĐ- TTg, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 12/CĐ-BGTVT, ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1570/QĐ – BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Sở GTVT các tỉnh tiếp tục khẩn trương rà soát, kiểm tra và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh/thành phố bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ GTVT theo các văn bản của Tổng cục ĐBVN đã gửi trước đó (Văn bản số 6526/TCĐBVN – VT ngày 13/9/2021, văn bản số 6632/TCĐBV – VT ngày 17/9/2021 của Tổng cục ĐBVN).

Ý kiến của bạn

Bình luận