Đề nghị bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Hậu Giang - Cà Mau qua Bạc Liêu trong tháng 5/2024

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/05/2024 13:38

Bộ GTVT vừa có công điện gửi Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu, HĐND tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu, Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Bạc Liêu.

Đề nghị bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Hậu Giang - Cà Mau qua Bạc Liêu trong tháng 5/2024- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

Công diện cho biết, dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 912/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 và giao Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (chiều dài đoạn tuyến 7,7 km) do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện theo quy định.

Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Bạc Liêu, sự cố gắng nỗ lực của các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác GPMB, đến nay, đã bàn giao mặt bằng và có thể thi công được 7,6/7,7 km tuyến chính (đạt 99%). Theo báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận, mặc dù phần khối lượng GPMB còn lại không nhiều (phạm vi mố M2 các cầu Kênh Hai Phát, Kênh Xáng; 0,1 km trên tuyến chính; 0,45 km nhánh nối các nút giao IC8, IC9; 3 vị trí đường điện trung hạ thế chưa di dời) nhưng ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức thi công và tiến độ hoàn thành dự án do toàn tuyến phải xử lý nền đất yếu với thời gian chờ lún từ 10 -12 tháng.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2025, Bộ GTVT đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm việc khiếu nại về giá bồi thường của các hộ dân, thực hiện thủ tục cưỡng chế di dời, tiến hành bảo vệ thi công (nếu cần), sớm ban hành quyết định thu hồi đất đối với các vị trí mương nước bổ sung để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 5/2024.

"Bộ GTVT trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn DBQH tỉnh Bạc Liêu, các sở ngành, chính quyền các địa phương và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp trong quá trình triển khai tiếp theo để hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư", Công điện nêu rõ.


Ý kiến của bạn

Bình luận