Đề nghị chuyển tuyến tránh QL56 thành đường địa phương

Tác giả: Hoàng Long

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/03/2023 10:10

Dự án tuyến tránh QL.56 được Bộ GTVT đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, giao cho Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Chủ đầu tư hiện nay đã hoàn thành


Đề nghị chuyển tuyến tránh QL56 thành đường địa phương - Ảnh 1.

QL.56 tuyến tránh thị xã Bà Rịa

Trước đề nghị của Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bản giao đưa việc sử dụng dự án  QL.56 - tuyến tránh thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về cho địa phương quản lý. Lãnh đạo Cục ĐBVN cho biết: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ, Bộ GTVT là cơ quan có thẩm quyền giao tài sản đối với đoạn tuyến này, do đó để có cơ sở để triển khai tiếp nhận và quản lý khai thác tuyến tránh QL.56, đề nghị Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc chuyển tuyến tránh QL.56 thành đường quốc lộ và giao tài sản đối với đoạn tuyến này cho Cục ĐBVN. Khi được Bộ GTVT quyết định giao tài sản, Cục ĐBVN sẽ triển khai thực hiện tiếp nhận và quản lý theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, Dự án tuyến tránh QL.56 được Bộ GTVT đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, giao cho Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Chủ đầu tư hiện nay đã hoàn thành giai đoạn xây dựng, Sở GTVT Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác theo quy định. 

Trong giai đoạn chờ bàn giao yêu cầu Sở GTVT Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Ban QLDA giao thông khu vực Cái Mép – Thị Vải chỉ đạo Nhà thầu quản lý duy tu đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình, an toàn giao thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận