Đề nghị Quốc hội cho giữ quy định "nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe"

Tác giả: L.C

saosaosaosaosao
Xã hội 22/05/2024 15:00

Quy định được nêu tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã tiếp thu, chỉnh lý và là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận tại phiên họp chiều nay (22/5).

Đề nghị Quốc hội cho giữ quy định "nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe"- Ảnh 1.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Chiều nay (22/5), trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết: Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, các ĐBQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB). Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) phối hợp với Cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và xây dựng dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. Chính phủ đã chỉ đạo, Bộ Công an, Bộ Y tế đã nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ĐBQH, tổ chức hội thảo khoa học về "Tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông đường bộ".

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Thường trực UBQPAN có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các chính sách mới, các vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau. Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn trong dự án Luật, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách mới trong dự án Luật TTATGTĐB; Bộ Công an đã có cáo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Dự thảo Luật TTATGTĐB sau khi tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đã được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 31, trình Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách và gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan liên quan theo quy định.

So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, số chương giữ nguyên và tăng 8 điều do bổ sung 5 điều mới, gộp 4 điều thành 2 điều, tách nội dung của một số điều thành 5 điều khác; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung của 79 điều, giữ nguyên nội dung 2 điều (Điều 33 và Điều 54). Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đạt được sự đồng thuận cao giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ...

Đề nghị Quốc hội cho giữ quy định "nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe"- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Về các vấn đề chung: Trong Báo cáo đầy đủ đã giải trình, tiếp thu, giải trình các ý kiến của ĐBQH về sự cần thiết ban hành Luật; về tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, tính khả thi của dự thảo Luật; về tên gọi và bố cục của dự thảo Luật. Trong đó, hầu hết ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành Luật, nhưng có một số ý kiến còn băn khoăn về sự cần thiết ban hành Luật. Một số ý kiến đề nghị rà soát các luật liên quan và không quy định lại những nội dung đã được quy định trong luật khác. Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh bố cục các chương, điều để bảo đảm tính lôgic, thống nhất trong dự thảo Luật và tránh chồng chéo, trùng lặp với quy định của dự thảo Luật Đường bộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý cho phù hợp như trong dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.

Về những quy định chung (Chương I): Các ĐBQH đã góp ý về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc bảo đảm TTATGTĐB, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ sở dữ liệu về TTATGTĐB và các hành vi bị nghiêm cấm... Các nội dung góp ý đều được báo cáo giải trình, tiếp thu trong Báo cáo đầy đủ.

Về phạm vi điều chỉnh: Nhiều ĐBQH đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung trong dự thảo Luật TTATGTĐB và dự thảo Luật Đường bộ để tránh trùng lặp, chồng chéo và nếu quy định dẫn chiếu phải bảo đảm chính xác. Có ý kiến đề nghị chuyển một số chương, điều trong dự thảo Luật này sang dự thảo Luật Đường bộ và ngược lại. Tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, chỉnh lý tại các điều có liên quan trong dự thảo Luật; đồng thời điều chỉnh nội dung giữa hai dự thảo Luật theo nguyên tắc: Luật này điều chỉnh về các vấn đề liên quan đến quy tắc giao thông đường bộ (GTĐB), phương tiện GTĐB, người tham gia GTĐB, chỉ huy, điều khiển, tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn GTĐB. Còn Luật Đường bộ điều chỉnh về các vấn đề quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và vận tải đường bộ.

Về cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia GTĐB mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn: Đa số ĐBQH nhất trí với dự thảo Luật; một số ĐBQH đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân tích cụ thể, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của mỗi phương án để báo cáo Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách và gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và có góp ý cụ thể đối với Phương án quy định cấm "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự thảo Luật và hầu hết các ý kiến trên nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận