Đề nghị Trà Vinh bãi bỏ quy định chưa đồng bộ với Chính phủ

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 04/09/2021 16:48

Quy định của tỉnh Trà Vinh liên quan đến phương tiện vận chuyển chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ GTVT.


unnamed-13
Ảnh minh họa

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết tại Khoản 2 - điểm a - gạch đầu dòng thứ bảy của văn bản số 3787/UBND – KGVX ngày 30/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, văn bản số 3838/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 về việc thống nhất trong thực hiện các giải pháp giãn cách xã hội của UBND tỉnh Trà Vinh có quy định “Phương tiện cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa trong địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng để phục vụ thi công các công trình được phép thi công theo Khoản 3 công văn số 3787/UBND -KGVX”. Quy định này chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ GTVT.

Do đó, để thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại các chất kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 thực hiện nghiêm các Công điện số 1102/CĐ - TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng chính phủ và Công điện số 12/CĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1570/QĐ – BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 để vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải vừa bảo đảm tính thống nhất với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT nhằm đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời thông suốt.

Ý kiến của bạn

Bình luận