Đề nghị xử lý việc chậm chuyển phiếu khám sức khỏe điện tử

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 11/06/2024 07:15

Cục Đường bộ VN đề nghị Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế xử lý kịp thời các cơ sở khám chữa bệnh chậm chuyển kết quả khám sức khỏe điện tử cho người có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.Đề nghị xử lý việc chậm chuyển phiếu khám sức khỏe điện tử- Ảnh 1.

Tư vấn khám sức khỏe

Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo Sở y tế các địa phương tăng cường công tác quản lý việc khám, cấp bản giấy và bản điện tử giấy khám sức khỏe của người lái xe và xử lý các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám, cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe không đúng quy định.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra đối chiếu chính xác thông tin người lái xe được khám sức khỏe với thông tin trên căn cước công dân và truyền ngay dữ liệu sức khỏe hợp lệ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân có dữ liệu đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ, cung cấp cổng thông tin điện tử để người dân và các Sở GTVT kiểm tra dữ liệu sức khỏe đã được truyền lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Được biết, để thực hiện việc cấp, đổi giấy phép lái xe toàn trình, các cơ sở y tế phải thực hiện số hóa phiếu khám sức khỏe cho lái xe và cập nhật Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dữ liệu bị chậm, vẫn có cơ sở chưa truyền dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đặc biệt, có trường hợp người dân không đến khám nhưng vẫn được cơ sở khám chữa bệnh truyền dữ liệu khám lên Cổng.

Ý kiến của bạn

Bình luận