Đề xuất được dùng Giấy khai sinh điện tử làm thủ tục đi tàu bay với khách dưới 14 tuổi

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 11/08/2023 13:04

Dự kiến trong tháng 9/2023, Bộ GTVT sẽ ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019, trong đó đề xuất sẽ áp dụng "Giấy khai sinh điện tử" sử dụng để đi tàu bay các chuyến bay nội địa đối với hành khách dưới 14 tuổi.

Đề xuất dùng Giấy khai sinh điện tử với khách dưới 14 tuổi trên các chuyến bay nội địa - Ảnh 1.

Bộ GTVT sẽ ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019, trong đó đề xuất sẽ áp dụng "Giấy khai sinh điện tử" sử dụng để đi tàu bay các chuyến bay nội địa đối với hành khách dưới 14 tuổi (trong ảnh: Hành khách tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài)

Thông tin từ Cục Hàng không VN cho hay, mới đây, Cục Hàng không VN nhận được một số câu hỏi từ người dân liên quan về tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân (tài khoản VNeID) và Giấy khai sinh điện tử khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa.

Về vấn đề hành khách sử dụng tài khoản VneID khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa, Cục Hàng không VN cho biết, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, bắt đầu từ ngày 2/8/2023, các cơ quan, đơn vị ngành hàng không áp dụng định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa (đối với công dân Việt Nam, VNeID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân; đối với người nước ngoài, VNeID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế).

Trong khi đó, về Giấy khai sinh điện tử, theo Cục Hàng không VN, điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có quy định: "Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch".

Như vậy, Thông tư của Bộ Tư pháp không quy định việc sử dụng Giấy khai sinh điện tử trong làm thủ tục đi tàu bay của hành khách.

Theo Cục Hàng không VN, hiện nay, Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT  ngày  31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT; trong đó, đề xuất sẽ áp dụng Giấy khai sinh điện tử sử dụng để đi tàu bay các chuyến bay nội địa đối với hành khách dưới 14 tuổi.

"Dự kiến Bộ GTVT sẽ ban hành Thông tư nêu trên trong tháng 9/2023", Cục Hàng không VN cho hay.

Ý kiến của bạn

Bình luận