Đề xuất hai phương án xử lý bất cập dự án BOT QL91

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 27/06/2022 15:00

Bộ GTVT yêu cầu Vụ Đối tác công tư rà soát các phương án xử lý để nhóm lại thành hai phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Trạm thu phí T2 trên QL91

Trạm thu phí T2 trên QL91

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp về giải pháp xử lý bất cập tại các trạm thu phí của dự án đầu tư xây dựng  công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Km14+00 đến Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT. 

Bộ GTVT cho biết, thực hiện Nghị quyết 437 ngày 21/10/2017 của Ủy  ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 83 ngày 26/6/2018 của Chính  phủ, thời gian qua, Bộ GTVT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhà  đầu tư tổ chức nhiều lần rà soát, đánh giá tổng thể các trạm thu phí BOT, đề xuất  giải pháp xử lý các trạm bất cập và được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn  Thành kết luận tại Thông báo 158 ngày 26/5/2022 của Văn phòng  Chính phủ:“Cơ bản thống nhất phương án đề xuất của Bộ GTVT về phương án xý trạm thu phí dự án”.

Bộ GTVT yêu cầu Vụ Đối tác công - tư khẩn trương tiếp thu các ý  kiến của thành viên dự họp, hoàn thiện dự thảo văn bản Bộ GTVT báo cáo Thủ  tướng Chính phủ phương án xử lý các trạm thu phí trên QL91 theo đúng quy  định hợp đồng dự án, pháp luật liên quan.

Trong đó, lưu ý làm rõ nguyên nhân bất cập tại trạm thu phí T1 và T2 trên QL91 dẫn đến doanh thu không đảm bảo phương án tài chính của dự án, phân tích kỹ các nguyên nhân liên quan đến quy hoạch giao thông vận tải quốc gia và địa phương; tác động đến phương án thu phí do UBND TP.Cần Thơ quyết  định đầu tư tuyến đường tỉnh 922 và tuyến đường vành đai phía Tây TP.Cần Thơ.

Bộ GTVT yêu cầu Vụ Đối tác công tư rà soát các phương án xử lý để nhóm lại thành hai phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm phương án 1: Xóa trạm thu phí T2, tiếp tục thu phí  tại trạm thu phí T1; Phương án 2: Bố trí vốn ngân sách Nhà nước hoàn trả cho nhà đầu tư xóa bỏ trạm thu phí T1 và T2 trên QL91 để giải quyết dứt điểm bất cập làm cơ sở đề  xuất phương án xử lý theo đúng quy định hợp đồng dự án, pháp luật liên quan.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận