Đề xuất kiến trúc its cho TP. Hải Phòng phát triển theo hướng đô thị cảng biển thông minh

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 12:52

Bài báo đề xuất kiến trúc hệ thống giao thông thông minh - ITS cho TP. Hải Phòng phát triển theo định hướng đô thị cảng biển thông minh.


 

TS. TRỊNH QUANG KHẢI; TS. TRẦN THỊ LAN
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT
Hiện trạng mạng lưới giao thông của Hải Phòng

 

TÓM TẮT: Bài báo đề xuất kiến trúc hệ thống giao thông thông minh - ITS cho TP. Hải Phòng phát triển theo định hướng đô thị cảng biển thông minh. Mô hình kiến trúc ITS này được xây dựng dựa trên phương pháp luận và kiến trúc ITS đề xuất cho các đô thị lớn ở Việt Nam thông qua việc phân tích ngữ cảnh thành phố: điều kiện địa lý, kinh tế, dân số, hiện trạng hệ thống giao thông của TP. Hải Phòng và nghiên cứu về các giai đoạn phát triển cảng thông minh.
TỪ KHÓA: Hệ thống giao thông thông minh (ITS), kiến trúc ITS đô thị, cảng thông minh.
ABSTRACT: The article proposes the architecture of the intelligent transportation system for Hai Phong city to develop in the orientation of a smart port city. This ITS architectural model is built on the proposed ITS methodology and architecture for major cities in Vietnam through analysis of city contexts: geographical, economic, demographic, and current transport system status of Hai Phong city and study of smart port development phases.
KEYWORDS: Intelligent transportation system (ITS), architecture of urban ITS, smart port.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận