Đề xuất Nhà nước góp 2.550 tỷ đồng xây cao tốc Bắc-Nam

Thị trường 05/09/2018 06:54

Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước tham gia vào Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu theo hình thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

 

cao_toc_bac_nam
Hướng tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất phần vốn Nhà nước tham gia là 2.550 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư  8.389 tỷ đồng của Dự án để chi cho công tác tư vấn, thiết kế kỹ thuật, phí quản lý, rà phá bom mìn (203 tỷ đòng); GPMB, tái định cư (1.423 tỷ đồng) và hỗ trợ một phần chi phí xây dựng để đảm bảo tính khả thi tài chính (924 tỷ đồng). Phần kinh phí còn lại khoảng 5.839 tỷ đồng sẽ do nhà đầu tư huy động bằng nguồn vốn chủ sở hữu (20%) và vay thương mại.

Dự án thành phần cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Diễn Châu (Nghệ An) dài gần 50 km có điểm đầu tại Km 380+000 (tại điểm kết thúc nút giao Nghi Sơn – Bãi Trành thuộc địa phận xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và kết thúc tại nút giao với quốc lộ 7 thuộc xã Diễn Cát, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Tuyến được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, phân kỳ giai đoạn I là 4 làn xe, chiều rộng nền đường 17 m, dự kiến thực hiện xây dựng là 3 năm (2019 – 2021); thời gian thu phí hoàn vốn là 21 năm 4 tháng.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã giao các Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn khẩn trương tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần.

Cụ thể, trong tổng số 11 dự án thành phần, đến nay Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - Mai Sơn), đã cơ bản hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 6 dự án (gồm các đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Phan Thiết - Dầu Giây, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt và Nha Trang - Cam Lâm), đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án (Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết), đã cơ bản hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Mỹ Thuận 2. Theo kết quả cập nhật đến thời điểm hiện tại, mức vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện 11 dự án thành phần khoảng 51.623 tỷ đồng, bảo đảm không vượt mức vốn đầu tư của Nhà nước (55.000 tỷ đồng) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017.

Ý kiến của bạn

Bình luận