Đề xuất xây dựng cầu Hưng Hải nối hai tỉnh Hải Dương - Hưng Yên

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 08/08/2022 10:41

Cầu Hải Hưng vượt sông Chanh kết nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hải Dương, chiều dài 950m, bề rộng cầu 12m.


Cầu Hải Hưng vượt sông Chanh kết nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hải Dương, chiều dài 950m, bề rộng cầu 12m (ảnh minh họa)

Cầu Hải Hưng vượt sông Chanh kết nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hải Dương, chiều dài 950m, bề rộng cầu 12m (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Chính phủ tham gia ý kiến về việc đầu tư xây dựng cầu Hải Hưng nối hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Bộ GTVT cho biết, cầu Hải Hưng vượt sông Chanh kết nối huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên với huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, chiều dài 950m, bề rộng cầu 12m. Theo báo  cáo của tỉnh Hưng Yên. Đây là công trình quan trọng kết nối hai tỉnh, phù hợp quy  hoạch, được đầu tư sẽ hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát  triển KT-XH các địa phương nên việc nghiên cứu đầu tư là cần thiết.

Theo Bộ GTVT, Luật Đầu tư công và nghị định hướng dẫn chưa có quy định về thẩm quyền  quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư cũng như tổ chức thực hiện đối với dự  án đầu tư công do một địa phương quản lý nhưng thực hiện thi công trên địa bàn hai  tỉnh hoặc nhiều tỉnh. 

Căn cứ khoản đ, Điều 11, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định  "những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì  thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước ở trung ương" nên UBND tỉnh  Hưng Yên báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hưng Yên đầu tư dự  án cầu Hải Hưng kết nối hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương bằng nguồn vốn ngân sách  tỉnh Hưng Yên là phù hợp.

Trong quá trình triển khai, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh thống nhất về công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình sau khi được đầu  tư hoàn thành; Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác bố trí nguồn  vôn, bồi thường GPMB, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình đầu tư dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận