Đến 2025, Đà Nẵng có bao nhiêu tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa?

Tác giả: Nguyên Khang

saosaosaosaosao
Sự kiện 07/01/2023 12:41

UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định Ban hành kế hoạch vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Đến 2025, Đà Nẵng có bao nhiêu tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa? - Ảnh 1.

TP. Đà Nẵng sẽ phát triển 7 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa với hơn 150 phương tiện.

Theo đó, TP. Đà Nẵng sẽ phát triển 7 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa với hơn 150 phương tiện.

Cụ thể: Tuyến Sông Hàn – cầu Trần Thị Lý có 56 phương tiện hoạt động. Trong đó, phương tiện trên 100 khách có 6 tàu, thuyền và phương tiện đến 100 khách có 51 tàu, thuyền. Thời gian hoạt động của tuyến từ 7h30 - 23h.

Tuyến sông Hàn – Vịnh Đà Nẵng có 29 phương tiện tham gia hoạt động. Thời gian từ 7h30 - 17h30, riêng nhà hàng nổi kết thúc trước 23h.

Tuyến Cu Đê – Trường Định có 9 phương tiện tham gia hoạt động. Thời gian từ 7h30 - 17h30, riêng nhà hàng nổi kết thúc trước 23h.

Đến 2025, Đà Nẵng có bao nhiêu tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa? - Ảnh 2.

Tuyến Sông Hàn – cầu Trần Thị Lý sẽ là tuyến hoạt động sôi nổi nhất với hơn 150 phương tiện tàu, thuyền tham gia

Tuyến cửa sông Cu Đê – Vịnh Đà Nẵng có 11 phương tiện tham gia hoạt động. Thời gian từ 7h30 - 17h30, riêng nhà hàng nổi kết thúc trước 23h.

Tuyến khu vực bán đảo Sơn Trà có 29 phương tiện tham gia hoạt động. Thời gian từ 7h30-17h30, riêng nhà hàng nổi kết thúc trước 23h.

Tuyến vận tải trên sông còn lại có 10 tuyến/chuyến tham gia hoạt động. Thời gian từ 7h30-17h30, riêng nhà hàng nổi kết thúc trước 23h.

Các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo có 6 phương tiện/chuyến tham gia hoạt động. Thời gian từ 7h30-17h30, riêng nhà hàng nổi kết thúc trước 23h.

Đến 2025, Đà Nẵng có bao nhiêu tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa? - Ảnh 3.

Loại hình kinh doanh các tuyến là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển, kinh doanh vận chuyển khách du lịch

Các tuyến này loại hình kinh doanh chủ yếu là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch. 

Ngoài các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa, TP. Đà Nẵng cũng có hoạt động tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi và hoạt động du thuyền.

Quyết định Ban hành kế hoạch vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến 2030 của TP. Đà Nẵng cũng có yêu cầu chung về phương tiện, trang thiết bị đối với phương tiện vận tải hành khác

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc ban hành kế hoạch nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đương thủy nội địa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Kiểm soát chặt chẽ việc phát triển phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; phát triển đội tàu theo hướng đa dạng, hiện đại, an toàn cao, bảo vệ môi trường. Việc phát triển các tuyến đường thủy nội địa nhằm kết nối các điểm đến du lịch,...