Đến 30/4, bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1 dự án CHK Long Thành

Tác giả: Nhị Hà

saosaosaosaosao
Hàng không 08/04/2022 20:15

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, đến ngày 30/4/2022 phải đạt 100% bàn giao mặt bằng phần diện tích đất giai đoạn 1 dự án CHK Long Thành.


Thi công giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Vietnamplus.vn).

Thi công giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Vietnamplus.vn).

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 105/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Đồng Nai, các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Để triển khai Dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan tiếp tục cố gắng, tập trung tối đa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, thủ tục đầu tư bảo đảm kịp thời, kiểm soát chất lượng; duy trì họp giao ban hằng tháng theo Quy chế hoạt động với nội dung cụ thể, chi tiết.

Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ các lực lượng tại địa phương (quốc phòng, công an) để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trong quá trình thi công.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức đi thực tế, nắm bắt tình hình, động viên cán bộ công nhân viên trên công trường, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực quản lý.

Thông báo nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trực tiếp kiểm tra, xử lý khó khăn, vướng mắc tại hiện trường, chỉ đạo việc áp dụng chính sách, bố trí tạm cư, hỗ trợ... theo thẩm quyền, bảo đảm mục tiêu đến ngày 15/4/2022 đạt 80%, đến ngày 30/4/2022 đạt 100% bàn giao mặt bằng phần diện tích đất giai đoạn 1; trong tháng 6 năm 2022 bàn giao toàn bộ diện tích 5.000 ha.

Đối với Dự án thành phần 1, yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai chủ động, khẩn trương chuẩn bị và thực hiện đầu tư các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế) theo quy định pháp luật, bảo đảm hoàn thành đồng bộ vào cuối năm 2024.

Với Dự án thành phần 2, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khẩn trương triển khai công tác khảo sát, thiết kế (hoàn thành trong tháng 6/2022) để triển khai các công việc tiếp theo, bảo đảm hoàn thành thi công xây lắp, cung cấp thiết bị vào cuối năm 2024.

Đối với Dự án thành phần 3 (gồm các hạng mục công trình quan trọng nhất của Dự án):

ACV tiếp tục kiện toàn quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án, hoàn thiện bộ máy nhân sự, bổ sung thêm các khu làm việc cho chuyên gia, tư vấn giám sát,...

ACV chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ phê duyệt thiết kế Nhà ga hành khách vào tháng 7 năm 2022 và khởi công vào tháng 10 năm 2022; khởi công đường cất hạ cánh tháng 12 năm 2022.

Còn với Dự án thành phần 4, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công trình, bảo đảm tiến độ hoàn thiện, vận hành thử đồng bộ với các dự án thành phần của Dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận