Điểm chuẩn thấp nhất của Đại học Thương mại là 19,5

07/08/2018 09:53

Ngành Marketing thương mại lấy điểm trúng tuyển cao nhất là 21,55. Các ngành như Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) lấy thấp nhất.

Thuong-mai-1-1533574073_680x0
Thuong-mai-2-1533574073_680x0
Thuong-mai-3-1533574073_680x0
Ý kiến của bạn

Bình luận