Điều chỉnh bổ sung diện tích đất cho Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Hàng không 12/08/2022 09:13

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 1078/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030.


 

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Theo đó, điều chỉnh bổ sung diện tích đất quốc phòng trực tiếp quản lý là 3,54 ha để di dời hệ thống ụ bê tông xi măng tại khu vực phía Đông Bắc của Cảng.

Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất với tổng diện tích đất là 787,46 ha (không bao gồm diện tích đất quốc phòng trực tiếp quản lý).

Trong đó, diện tích đất Cảng hàng không Tân Sơn Nhất hiện hữu là 545,10 ha; diện tích đất quốc phòng đã tạm bàn giao làm sân đỗ là 19,79 ha; diện tích đất quốc phòng liên danh với hàng không dân dụng là 15,26 ha; diện tích đất quy hoạch bổ sung phía Nam có 25,66 ha và diện tích đất quy hoạch bổ sung phía Bắc gồm 171,65 ha.

Tại Quyết định này, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư. Đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 3193/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015; số 1942/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2018; số 276/QĐ-BGTVT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận