Điều chỉnh quy hoạch, bổ sung tuyến đường giao thông bên trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tác giả: L.C

saosaosaosaosao
Hàng không 11/03/2023 09:19

Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điều chỉnh quy hoạch, bổ sung tuyến đường giao thông bên trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành

 - Ảnh 1.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bổ sung tuyến đường giao thông nội cảng kết nối với đài VOR-DME, quy mô phù hợp với nhu cầu và quy hoạch bổ sung hệ thống rãnh biên thoát nước dọc hai bên đường cất hạ cánh, hệ thống cống đấu nối từ rãnh biên ra hệ thống thoát nước khu bay.

Bộ giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành;  rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Đối với các bước triển khai tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ GTVT đối với những nội dung trong trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có).

Ý kiến của bạn

Bình luận