Điều chuyển hơn 31 km QL37, 37B và 39 về cho tỉnh Thái Bình quản lý

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/04/2024 06:09

Bộ GTVT vừa có quyết định điều chuyển một số đoạn tuyến cũ trên các QL37, QL 37B và QL39 thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình thành đường địa phương và bàn giao để UBND tỉnh Thái Bình quản lý khai thác và bảo trì theo quy định do đã có các đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế.


Điều chuyển hơn 31 km QL37, 37B và 39 về cho tỉnh Thái Bình quản lý- Ảnh 1.

QL37B đoạn qua huyện Kiến Xương

Theo đó, Bộ GTVT giao Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. Tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận đoạn tuyến nêu trên sau khi hoàn thành việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tổ chức quản lý theo quy định.

Cụ thể: QL37 điều chuyển 9,57 km, đoạn từ Km0+430 - Km10+00.

QL37B điều chuyển 10,37 Km đoạn từ Km03+534 - Km6+204, Km12+312 - Km14+512, Km18+270 - Km21+550, Km21+550 - Km23+770.

QL39 điều chuyển 11,42 Km đoạn Km47+955 - Km51+080, Km52+480 - Km52+750 (Đoạn tránh cầu Nại), Km55+240 - Km55+450 (Đoạn tránh cầu Đông Tu), Km91+650 - Km92+800, Km93+350 - Km93+700, Km93+830 - Km94+380, Km94+550 - Km95+950, Km96+450 - Km96+620, Km97+200 - Km97+650, Km98+000 - Km98+800, Km99+420 - Km99+670, Km100+200 - Km100+550, Km100+780 - Km103+124.

Ý kiến của bạn

Bình luận