Độ biến dạng của lốp xe mô tô, xe gắn máy

Bạn đọc 18/03/2020 15:46

Trong quá trình hoạt động, lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy chịu ảnh hưởng của tải trọng, tốc độ, nhiệt độ, ma sát và lực quán tính ly tâm gây nên biến dạng bề mặt gọi là biến dạng phồng, ảnh hưởng đến cấu trúc lốp, có nguy cơ gây mất an toàn cho xe.


TS. ĐẶNG VIỆT HÀ

Cục Đăng kiểm Việt Nam

TÓM TẮT: Trong quá trình hoạt động, lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy chịu ảnh hưởng của tải trọng, tốc độ, nhiệt độ, ma sát và lực quán tính ly tâm gây nên biến dạng bề mặt gọi là biến dạng phồng, ảnh hưởng đến cấu trúc lốp, có nguy cơ gây mất an toàn cho xe. Hiện tượng này thường xảy ra với các loại lốp có chỉ số tốc độ cao và các lốp có cấu trúc sợi mành chéo, sợi mành chéo có đai. Do đó, bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu về tải trọng/tốc độ, đâm xuyên, độ bền, lốp hơi phải đáp ứng chỉ tiêu về độ biến dạng phồng. Chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở đo chiều cao biến dạng lốp trước và sau khi thử bằng thiết bị chuyên dụng. Nghiên cứu này giới thiệu phương pháp thử nghiệm, đánh giá độ biến dạng phồng lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy theo Quy chuẩn QCVN 36:2010/BGTVT.

TỪ KHÓA: Độ biến dạng phồng, lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy, lực quán tính ly tâm.

ABSTRACT: During the process of movement, due to influencing by the load, speed, temperature, friction and centrifugal inertial forces, the pneumatic tyres of motorcycles and mopeds are causing surface deformation called dynamic growth deformation. It affected to the tire structure and the safety of vehicle. This phenomenon, often occurs with tyres which high speed indexes and tires with bias-ply, bias-ply belted. Therefore, in addition to meeting the requirements of load/speed, strength, durability, tyres must meet the criteria of dynamic growth. This criterion is determined on the basis of measuring the section height of tyre before and after testing with specialized equipment. This study introduces the testing method, assessing the tyre dynamic growth of motorcycles and mopeds according to QCVN 36:2010/BGTVT.

KEYWORDS: Dynamic growth, motorcycle and mopeds pneumatic tyre, centrifugal inertial force.

Nội dung bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận