Đôn đốc thực hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/11/2021 07:19

Bộ GTVT vừa ra văn bản lần 3 đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.


A07F1B46-6AAB-455C-A55A-60B912EFD9B8.
Ảnh minh hoạ.

Văn bản lần này chỉ rõ: Để tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66/NQ-CP, quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Bộ GTVT trân trọng đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, trong quá trình cấp mới biển số đối với xe kinh doanh vận tải, tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở chủ phương tiện lưu ý thực hiện đúng quy định đã được nêu tại mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP.

Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai thực hiện đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 66/NQ-CP đến các đơn vị kinh doanh vận tải để biết và thực hiện đúng quy định; Rà soát, thống kê số liệu phương tiện của từng đơn vị kinh doanh vận tải (đã được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải) thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP để kịp thời đôn đốc thực hiện. Kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định và thời gian đã được quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP đối với các phương tiện, đơn vị vi phạm.

Trước đó, Bộ GTVT đã có 02 văn bản đôn đốc, triển khai thực Nghị quyết số 66/NQ-CP1; Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có nhiều văn bản gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở GTVT) để đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc lắp camera theo lộ trình tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và định kỳ báo cáo hàng tháng về Tổng cục ĐBVN để theo dõi tổng hợp.

Về kết quả thực hiện tính đến hết ngày 11/11/2021 (theo kết quả tổng hợp và báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 8367/TCĐBVN-VT ngày 12/11/2021), cho thấy: tổng số phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera: 208.128 xe; tổng số phương tiện đã lắp camera: 25.020 xe, đạt tỷ lệ 12.02% .

Như vậy, tính đến nay, số lượng phương tiện đã lắp đặt camera chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận