Động cơ pm-bldc và bộ điều khiển điện tử sử dụng trên ô tô điện

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:33

Hiện nay, công nghệ xanh đang là mối quan tâm lớn ở mọi quốc gia trên thế giới và điện là năng lượng sạch khuyến khích việc tiếp thu công nghệ này.


 

PGS. PHẠM HỮU NAM; ThS. LÊ HOÀNG LONG; ThS. LƯU TUẤN HẢI
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
ThS. ĐÔNG ANH NAM
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TWI
TS. PHẠM VĂN THOAN
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Untitled
Đánh giá điểm các loại động cơ điện

 

TÓM TẮT: Hiện nay, công nghệ xanh đang là mối quan tâm lớn ở mọi quốc gia trên thế giới và điện là năng lượng sạch khuyến khích việc tiếp thu công nghệ này. Các ứng dụng chính của điện được tạo ra thông qua việc sử dụng động cơ điện trong xe điện (EV). Bộ truyền động động cơ DC không chổi than nam châm vĩnh cửu (PM BLDC) đặc biệt được biết đến với hiệu suất cao và mật độ công suất cao. Sử dụng nam châm vĩnh cửu, động cơ có thể loại bỏ nhu cầu năng lượng để tạo ra các cực từ. BLDC không tự chuyển mạch, do đó điều khiển phức tạp hơn. Điều khiển động cơ BLDC yêu cầu kiến ​​thức về vị trí rotor và cơ chế chuyển mạch của động cơ. Để cảm nhận vị trí rotor, động cơ BLDC sử dụng cảm biến Hiệu ứng Hall để cung cấp cảm biến vị trí tuyệt đối. Điều này dẫn đến nhiều dây hơn và chi phí cao hơn. Bài báo cũng trình bày về bộ biến tần cho động cơ PM-BLDC do nhóm nghiên cứu thiết kế và chế tạo. Kết quả thử nghiệm với bộ chuyển đổi PM-BLDC cũng được trình bày và thảo luận.
TỪ KHÓA: Ô tô điện (EVs), động cơ không chổi than với rotor nam châm vĩnh cứu (PM-BLDC), bộ nghịch lưu.
ABSTRACT: At present, green technology is a major concern in every country around the world and electricity is a clean energy which encourages the acquisition of this technology. The main applications of electricity are made through the use of electric motors in the electric vehicle (EVs). Permanent magnet brushless DC motors (PM BLDC) drives are specifically known for their high efficiency and high power density. Using permanent magnet, the motors can eliminate the need for energy to produce magnetic poles. BLDC are not self-commutating, and hence are more complicated to control. BLDC motor control requires knowledge of the rotor position and mechanism to commutate the motor. To sense the rotor position BLDC motors use Hall Effect sensors to provide absolute position sensing. This results in more wires and higher cost. The article also presents the inverter for PM-BLDC motor designed and manufactured by the research team. Test results with PM-BLDC converters are also presented and discussed.
KEYWORDS: Electric vehicl (EVs), permanent magnet brushless DC motors (PM-BLDC), inverter
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận