Dự báo lực cản sóng bổ sung cho tàu Container Fortune Navigation chạy trên sóng bằng các phương pháp gần đúng

Diễn đàn khoa học 29/04/2021 10:43

Tàu Container Fortuner Navigator (FN) thuộc Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) chạy chuyên tuyến Bắc - Nam.


 

PGS. TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU*; ThS. PHẠM VĂN NGỌC
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
* Email liên hệ: luudd@vimaru.edu.vn

do duc luu-2
 

 

TÓM TẮT: Tàu Container Fortuner Navigator (FN) thuộc Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) chạy chuyên tuyến Bắc - Nam. Hành trình trên biển thường diễn ra trong điều kiện đặc biệt với sóng biển (cấp Beaufort, BN) từ cấp IV đến cấp VIII và lực cản tàu cũng như các đặc tính của hệ động lực chính tàu biển có khác biệt rất lớn so với dữ liệu tính toán ở chế độ khai thác bình thường (sóng biển từ cấp III trở xuống) khi thiết kế đóng mới tàu. Bài báo trình bày kết quả dự báo lực cản bổ sung khi tàu chạy trên sóng (RAW, Wave-Additional Resistance) với mục đích so sánh tính tương đồng của các kết quả tính từ 4 phương pháp dự báo gần đúng được sử dụng. Các công thức giải tích - hồi quy đã được đưa ra tại các sách chuyên khảo, từ các nhà nghiên cứu cũng như đã và đang được sử dụng vào đào tạo sinh viên ngành đóng tàu tại các trường đại học hàng hải thế giới (Việt Nam, Liên bang Nga…). Cơ sở dữ liệu của tàu FN cũng như các đồ thị của các hàm số đặc trưng dùng làm dữ liệu đầu vào cho dự báo lực cản khi tàu chạy trên sóng biển của một số phương pháp được các tác giả mô hình hóa bằng các mô hình toán với độ tin cậy cao (99% theo tiêu chuẩn thống kê Schi và Fisher). Bài báo đã xây dựng phần mềm tính, dự báo sức cản bổ sung do tàu FN chạy trên sóng (từ cấp IV đến cấp VII) trên nền tảng công nghệ LabView. So sánh, đánh giá tính đồng nhất của các kết quả dự báo phụ thuộc chiều chìm trung bình của FN từ ballast đến toàn tải cũng như trong các cấp sóng biển khác nhau.
TỪ KHÓA: Lực cản sóng biển lên tàu, dự báo lực cản khi tàu chạy trên sóng, phần mềm dự báo lực cản khi tàu chạy trên sóng, tàu Container Fortuner Navigator (VOSCO).
ABSTRACT: The Container Vessel Fortuner Navigator (CV FN) belongs to the Vietnam Ocean-going Ship Company (VOSCO). The fleet is operated in the North - South voyaces of Vietnam. In the voyaces, the sea conditions usually are un-normal for the ship exploitation and the sea-wave are with from IV to VIII Beaufort Number (BN). The hull resistances and other important characters of the main propulsion plant for the newly building sea-going ship (the designed, calculated in the normal conditions) and (the conducted in the practice operation un-normal sea-conditions) are so much different. The paper presents the predicted results of the sea-wave resistance of the CV FN by the four aproximation methods that are proposed by Jinkine and Ferdinandeor others, that are used in the higher education and training at the different maritime universities in VietNam, in Russian... The input databases (included database of the CV FN and fundamentals - models) were modeledby the regressive models with 99% - confidences (in accordance with the statistic criterions Fisher and Schi) for predicting the resistance addition component of the sea-wave (RAW). The paper shows the conducted software by authords in Labview platform for automatic predicting the RAW in accordance with the different selection methods, rellativelly. The paper compares and estimates the predicted results for RAWs via the different draught (average) and BN.
KEYWORDS: Sea-Wave resistance, sea-wave resistance prediction, software for sea-wave resistance prediction, CV FN(VOSCO).
 Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận