TP.HCM: Không tập trung quá 3 người

TP.HCM: Không tập trung quá 3 người

TP.HCM dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa), chợ tự phát và không tụ tập quá 3 người.

Xã hội