Gần 550 ngàn ô tô dùng thẻ ePass thu phí không dừng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/04/2021 14:58

Sau 4 tháng tổ chức dán thẻ ePass, có gần 550.000 ô tô trên toàn quốc đã dán và sử dụng thẻ ePass của Công ty Cổ phần Giao thông số.


the pá
Đã có gần 550 ngàn người dán thẻ ePass

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Giao thông số (VDTC), sau 4 tháng tổ chức dán thẻ ePass đã có gần 550.000 khách hàng trên toàn quốc, chiếm 1/3 số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc. Việc ePass khai trương dịch vụ thu phí không dừng nâng số lượng trạm thu phí không dừng cả nước đạt trên 90%, tăng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ từ 26% lên gần 40% và tăng tỷ lệ khách hàng nạp tiền sử dụng dịch vụ từ 35% lên gần 50%.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông số (VDTC) - thành viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), ông Bùi Trình: Trong thời gian tới, nhằm hiện thực mục tiêu đưa Việt Nam lọt top 10 quốc gia có tỷ lệ phương tiện dán thẻ thu phí tự động cao nhất trong khu vực, dịch vụ thu phí không dừng ePass xác định tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường lực lượng hỗ trợ chủ phương tiện. ePass cũng sẽ tiếp tục ứng dụng những công nghệ kết nối hiện đại để mở rộng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm như thu phí tự động tại sân bay, trung tâm thương mại...để từng bước đưa sản phẩm dịch vụ đến gần hơn với khách hàng.

Hiện nay, VDTC đã có những đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông... về việc xây dựng các cơ chế, hành lang pháp lý để thúc đẩy việc phát triển dịch vụ, xây dựng trung tâm giám sát để theo dõi đánh giá việc triển khai dịch vụ theo các tiêu chí kỹ thuật đã được ban hành giữa các BOT, các nhà cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo vệ người tiêu dùng.

Ý kiến của bạn

Bình luận