Gia hạn 3 tháng chứng chỉ chuyên môn hết hạn cho thuyền viên mùa COVID-19

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 01/04/2020 05:08

Để tháo gỡ khó khăn về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch COVID-19, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định gia hạn tiếp chứng chỉ hết hạn.


l1y4_anh-1_w550
Ảnh minh họa.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có hoạt động vận tải biển. Một trong những khó khăn chủ tàu hiện đang gặp phải là việc thay thế, bổ sung thuyền viên cho tàu biển. Do chính sách đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh của hầu hết các nước trên thế giới dẫn đến khi thuyền viên làm việc trên tàu biển bị hết hạn chứng chỉ chuyên môn nhưng chủ tàu không thể thay thế hoặc bàn giao chứng chỉ chuyên môn đã được gia hạn mới cho thuyền viên.

Trước thực trạng này, để tháo gỡ khó khăn cho thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam ra thông báo: các loại Chứng chỉ chuyên môn, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận của thuyền viên (gọi chung là chứng chỉ thuyền viên) do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp của thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển bị hết hạn được gia hạn sử dụng tiếp 3 tháng tính từ ngày chứng chỉ thuyền viên đó hết hạn. Thời gian gia hạn tối đa đến hết ngày 31/7/2020.

Quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ thuyền viên bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi do vi phạm các quy định của pháp luật. Còn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp mới, cấp lại chứng chỉ thuyền viên vẫn thực hiện bình thường theo quy định hiện hành.

Đồng thời, trường hợp có thuyền viên áp dụng quy định gia hạn chứng chỉ chuyên môn theo quy định nói trên, chủ tàu, tổ chức quản lý thuyền viên phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến Cục Hàng hải Việt Nam (qua Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên) các thông tin liên quan đến vấn đề này.

Cụ thể, các đơn vị cần cung cấp tên, ngày tháng năm sinh, chức danh thuyền viên đảm nhận; tên, số IMOU của tàu thuyền viên đang làm việc; loại, số hiệu chứng chỉ thuyền viên bị hết hạn. Đặc biệt, báo cáo của chủ tàu phải được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chứng chỉ thuyền viên hết hạn.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng đề nghị các chủ tàu, tổ chức quản lý cung ứng thuyền viên thực hiện nghiêm túc công tác khai báo việc bố trí chức danh, thời gian xuống, rời tàu của thuyền viên vào cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận