Giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 15:08

Bài báo đánh giá thực trạng về công tác giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian qua


 

TS. PHẠM PHÚ CƯỜNG
Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải

Bài báo đánh giá thực trạng về công tác giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian qua, qua đó thấy được các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
 Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận