Giải pháp nâng cao ý thức tham gia giao thông đối với học sinh sử dụng xe điện

30/05/2022 11:14

Thành phần tham gia giao thông rất nhiều và phức tạp. Trong đó, lực lượng tham gia lưu thông nhiều nhất là giới trẻ nói chung và cụ thể là lực lượng học sinh, sinh viên nói riêng là rất lớn.


 

Empty

 

Empty
Empty

 

Empty

 

Empty
Ý kiến của bạn

Bình luận