Giải toả hành lang QL2 đoạn qua huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 03/11/2023 16:36

Văn phòng I.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ I đang tích cực phối hợp với với các lực lượng chức năng giải toả hành lang QL2 đoạn Km7+880 - Km8+400 thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.Giải toả hành lang QL2 đoạn qua huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tham gia giải toả hành lang đường bộ

Trong những ngày qua, Văn phòng I.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ I đang tích cực phối hợp với với các lực lượng chức năng địa phương giải toả hành lang đoạn Km7+880 - Km8+400 QL2 thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, để sớm bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ về cho địa phương quản lý theo Quyết định 695/QĐ-BGTVT ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Bộ GTVT.

Giải toả hành lang QL2 đoạn qua huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội - Ảnh 2.

Công chức Thanh tra và Công an địa phương tham gia công tác giải toả hành lang QL2

Theo Khu Quản lý đường bộ I, đây là đoạn tuyến đã được Bộ GTVT ra quyết định điều chỉnh thành đường địa phương (Km7+800 – Km13+121) và Bộ Tài chính cũng đã có quyết định về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Hiện nay Khu Quản lý đường bộ đang triển khai công tác bàn giao tài sản gồm 5,113 km đường và 2.568 m2 cầu (cầu Kim Anh và cầu Xuân Phương).

Video: Giải toả hành lang ATGT QL2

Được biết, đây là điểm người dân tập trung buôn bán một số sản vật địa phương và hình thành nhiều lều quán, lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Để công tác bàn giao tài sản được thuận tiện, Khu Quản lý đường bộ I đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo và giao cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận bàn giao đoạn tuyến này chuyển thành đường địa phương để Khu Quản lý đường bộ I có cơ sở thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận