Giảm 2.321 vụ TNGT trong 3 Quý đầu năm

Tác giả: Thanh Thanh

saosaosaosaosao
25/09/2020 17:18

TNGT tiếp tục đạt mức giảm mạnh trong tháng 9, kéo giảm số người chết xuống dưới mức 5.000 người trong 9 tháng đầu năm.

1200427393537016157727244062697164280520071n-16008
Hiện trường vụ xe khách tông chết người rồi cày nát dải phân cách ở Đồng Nai vào ngày 23/9. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tháng 9 tiếp tục ghi nhận mức giảm mạnh TNGT cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ đó, TNGT tiếp tục giữ mức giảm từ 10 đến 20% cả 3 tiêu chí, trong khi mục tiêu đề ra trong năm nay là giảm từ 5 đến 10%.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 9, số người chết không giảm mạnh như những tháng trước đó. Cụ thể, trong tháng 9, toàn quốc xảy ra 1.184 vụ TNGT, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 160 vụ (-11,9%), giảm 29 người chết (-5,15%), giảm 150 người bị thương (-14,53%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ là 696 vụ, làm chết 526 người, bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 14 vụ (2,05%), giảm 28 người chết (-5,05%), giảm 14 người bị thương (-3,59%). Trên đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ ( giảm 50%), giảm 5 người chết (-55,56%), số người bị thương không thay đổi (1/1).

Trên đường thuỷ xảy ra 6 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 1 vụ (20%), tăng 3 người chết (3/3), số người bị thương không thay đổi. Hàng hải xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (1/1), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).    

Xét về va chạm giao thông, toàn quốc xảy ra 476 vụ, làm bị thương nhẹ 505 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 170 vụ (-26,32%), giảm 136 người bị thương nhẹ (-21,22%).

Theo đó, tính trong 9 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 10.354 vụ TNGT, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (-18,31%), số người chết giảm 783 người (-13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (-20,9%).

Trong đó, xét về TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên, đường bộ xảy ra 5.849 vụ, làm chết 4.770 người, bị thương 3.106 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 695 vụ (-10,62%), giảm 756 người chết (-13,68%), giảm 479 người bị thương(-13,36%). Đường sắt xảy ra 71 vụ, làm chết 57 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 50 vụ (giảm 41,32%), giảm 44 người chết (-43,56%), giảm 25 người bị thương (giảm 60,98%).

Đường thuỷ xảy ra 50 vụ, làm chết 40 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 7 vụ (tăng 16,28%), tăng 21 người chết (tăng 110,53%), giảm 2 người bị thương (-28,57%). Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (10/10), giảm 4 người chết và mất tích (-30,77%), số người bị thương không thay đổi (0/0). Va chạm giao thông xảy ra 4.374 vụ, làm bị thương nhẹ 4.482 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.583 vụ (-26,57%), giảm 1.504 người bị thương nhẹ (-25,13%).

Ý kiến của bạn

Bình luận