Giảm thiểu tác động môi trường do hoạt động của phương tiện đường sắt

Diễn đàn khoa học 27/05/2021 05:59

Vận tải đường sắt cùng với vận tải ô tô, hàng không… tạo thành mạng lưới giao thông không thể thiếu của mỗi quốc gia.


 

ThS. NGUYỄN SƠN TÙNG
Ngân hàng Cổ phần Thương mại Quân đội

Nhân viên toa xe vệ sinh khử trùng bên trong toa x
Nhân viên toa xe vệ sinh khử trùng bên trong toa x

 

TÓM TẮT: Vận tải đường sắt cùng với vận tải ô tô, hàng không… tạo thành mạng lưới giao thông không thể thiếu của mỗi quốc gia. Trong nhiều thập kỷ qua, giao thông đường sắt được xem là loại hình hoạt động hiệu quả, thân thiện với môi trường hơn so với các loại hình vận tải khác (như vận tải ô tô, vận tải thủy...) do tính ưu việt vượt trội của nó: vận chuyển khối lượng lớn đi xa, an toàn, giá thành rẻ, ít chịu ảnh hưởng của thời tiết… và lượng khí thải tác động đến môi trường tính trên một đơn vị vận chuyển thấp.Tuy nhiên, hoạt động của các phương tiện vận tải đường sắt vẫn còn có những tác động nhất định đến chất lượng môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, do sự phát thải khí trong quá trình hoạt động của đầu máy kéo tàu và tổ hợp máy phát điện trên toa xe phát điện trong thành phần đoàn tàu khách, ngoài ra còn phát sinh dầu thải trong vận dụng và sửa chữa đầu máy toa xe. Vì vậy, khai thác vận tải đường sắt vẫn phải xem xét đến công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường. Bài báo trình bày các nội dung chính sau: nguồn gốc phát sinh chất thải của phương tiện đường sắt, tác động của khí thải, dầu thải của đầu máy toa xe tới môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
TỪ KHÓA: Môi trường đường sắt, khí thải đầu máy, dầu thải đầu máy, toa xe, ô nhiễm môi trường, giải pháp giảm ô nhiễm.
ABSTRACT: Rail transport, road transport and air transport form an indispensable transportation network in each country. For many decades, rail transport has been considered to be more efficient and environmentally friendly than other types of transport (such as truck transport, water transport...) due to its superiority: safe & economical shipment of heavy and bulky goods over long distances while being less affected by the weather, low emissions per unit of transportation, etc.However, the operation of rail transport vehicles still has certain impacts on the environment, especially the air environment, due to gas emissions during the operation of the locomotive and the generator in the passenger train. In addition, the waste oil is generated during the operation and repair of the locomotive. Therefore, rail transport operation still has to consider the environmental pollution control. The article presents the following main contents: the sources of the waste generation of railway vehicles, the impact of emissions and waste oil from locomotives on the environment, and proposal of solutions to minimize environmental pollution.
KEYWORDS: Railway environment, Rocomotive emissions, wagon locomotive waste oil, Environmental pollution, pollution reduction solutions.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận